FALVAK KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Kultúra a béke követe
FKA HONLAPJAIRÓL
AZ ALAPÍTVÁNYRÓL
KULTÚRA LOVAGJAI 2021
ÖRÖKSÉG SERLEG 2021
TÁMOGATÓINK
Magyar Kultúra Napja Gála
Az avatási ceremónia menete
20 Magyar Kultúra Napja Gála
Kultúra Lovagja elismerésről
A Lovagrend emlékparkja
Kultúra Lovagrendje belépés
2020 évi Kultúra Lovagjai
2019. év Kultúra Lovagjai
2018. évi Kultúra Lovagjai
2017 évi Kultúra Lovagjai
2016. év Kultúra Lovagjai
Elismertek 1999-2015.
Alapító lovagok
XXIII. MKN fotói 2019.01.19.
XXII. MNKG fotói 2018
XXI. MKNG fotói 2017
Örökség-serleg elismerésről
Örökség serleg 2020
Örökség serleg 2019
Örökség serleg 2018
Örökség serleg 2017
Örökség-serleg 2016
Örökségünkért érem
JÓKAI-DÍJASAINK
ÉVES PÁLYÁZATAINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
Támogatóink 2019.
Támogatóink 2017.
Támogatóink 2018.
ELISMERÉSEINK
KISBÍRÓ


Örökség serleg

Örökség serleg

34. sorszámmal: Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola

Indoklás: Az egykori Ranolder Intézetben megalakult Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskolában az első perctől kezdve a Kodály-módszer szerint tanulnak a gyermekek. Az iskolavezetés kiemelt feladatának tartja a művészeti nevelést. Napjainkra öt kórussal és számos országos hírű művésszel büszkélkedhetnek. Az intézmény 1874-re visszanyúló gyökereit is érinti a 60 éves jubileumra megjelent kötet. A kis és nagykorús rendszeres és sikeres résztvevője volt az Országos Éneklő Ifjúság hangversenyeknek és külföldi koncerteknek. A tanulók egy csoportja énekel az országosan ismert Kiss Kata „Magyarból jeles” című és Boldogságprogram megálmodója, Bagdi Bella CD-jén. A számtalan kórusversenyen való sikeres szereplés mellett a néptánc-oktatás is fontos szerepet tölt be az iskola életében. Projekthéten ismertetik meg a magyar kultúrát más népek képviselőivel. Ápolják az elődök hagyományait, elismerik kiemelkedő társaikat. A tanulók szerepeltek többek között Szlovákiában, Olaszországban és Franciaországban. Tevékenységükkel elnyerték az „Örökös boldog iskola” és „ÖKO iskola” címet is.
A népzenei és néptánc-kultúra ápolásáért

A felelős vezető: Heizer Zoltánné

Örökség serleg

Örökség serleg

35. sorszámmal: Nána község kisiskolája

Indoklás: A felvidéki Nána kisiskolája Párkány „külvárosában” a túlélésért küzd. Évtizedekkel korábban a pedagógusok beolvadtak a település közösségébe. A falu napszámosaiként intézték az ügyes-bajos dolgokat, és vállalták közösségek vezetését. A 2004-re lecsökkent létszám miatt az iskola az óvoda épületébe költözködött. A megmaradás titkát többen a helyi egyéniségek, a vezetők, a pedagógusok és s szülők egységében látják. Az alapiskola pedagógusai a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése érdekében színdarabot, néptáncot, moderntáncot tanítanak és szakköröket indítottak. A nánai mentalítással büszkék hitükre és magyarságukra, amelyhez az iskola adja a gyökereket és a szárnyakat. Rendezvényeik a sportnap, adventi készülődés, irodalmi nap, maszkabál, jótékonysági bál, az anyák napja és a gyermeknap az óvoda és az iskola, valamint a település összefogását dicséri. Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy a 2004-re 14 tanulóra lecsökkent létszám mára elérte a 26-ot.
Nemzetmentő szolgálatukért

A kezdeményező: Hajtman Kornélia
Örökség serleg

Örökség serleg

36. Báthory István Alapítvány Játékkuckója (Szilágysomlyó, Románia)

Indoklás: A gyermekközösség tevékenysége az évszakoknak megfelelően a naptári és egyházi ünnepekhez kötődő szokásokon alapul. Havonta megbeszélik a „ jeles napok” népszokásait, némelyeket a gyerekek elő is adnak, ilyenek többek között a Gergely-járás, Balázsolás, Pünkösdölés, Betlehemezés. A Játékkuckóban folyó oktatás kiterjed a népzenei, néptánc, népi mesterségek egyszóval az ősi magyar kultúra elsajátítására - különös tekintettel a mézeskalács-varázs és a tojásírás tudományára- , de szívesen foglalkoznak újabb technikák által nyújtott lehetőségekkel is. Mézeskalácsból minden évben jut árvaházaknak, idősek otthonának vagy szórványiskolának is. A település magyar tannyelvű általános iskolájával együtt a környéken egyedülálló hagyományt teremtett a farsangi felvonulással, amelynek az egész település szemlélője lehet. Rendszeresen szerveznek népdal, vers- és mesemondó vagy –író valamint rajzversenyeket. A csoport vezetője 2006-ban létrehozta a Játékkuckó citeracsoportját, a Szederinda citerazenekart, amely azóta is eredményesen működik.
"A magyar hagyományok határon túli ápolásáért"
A csoport vezetője: Széman Rózsa
Örökség serleg

Örökség serleg

37. sorszámmal: Lendvai II. számú Általános Iskola

Indoklás: A II. számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola ezelőtt 45 évvel alakult, mint a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatási és nevelési intézménye. A kétnyelvű kilenc osztályos általános iskolai alacsonyabb követelményszintű oktatási programot és a speciális nevelési-oktatási programot valósít meg. Tevékenységük keretében mobil gyógypedagógiai szolgálatot működtet. Tanulóinak reggeli felügyeletet, napközis tevékenységeket, valamint különböző szakköröket is kínál. A pedagógusok szakmai tanácsadást is nyújtanak a szülőknek és a külső munkatársaknak. Rendszeresen lehetőségük van ismerkedni a magyar kultúra gyöngyeivel: a nyelvvel, a kézműves foglalkozásokkal, a magyar költőkkel, írókkal és műveikkel, a hungarikumokkal, a magyar ünnepekkel (magyar nyelv napja, a magyar kultúra napja, március 15.), amely keretében a hazai színház szervezett magyar rendezvényein is részt vesznek, történelmi és kulturális témájú kirándulásokat szerveznek az anyaországba, valamint szoros partneri kapcsolatokat alakítottak ki a határontúli magyar iskolákkal is. Tanáraikban benne van az erős nemzettudat, ezért az oktatásba beleszőve törekednek megőrizni a magyar nyelvet és kultúrát.
Sajátos nevelési igényű gyermekek példamutató neveléséért

Az intézményigazgató: Horváth Lívia

Örökség serleg

Örökség serleg

38. sorszámmal: Buzita Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Buzita Citerazenekar

Indoklás: A szórványrégióban húsz településről 158 gyermek jár az iskolába, amelynek hagyományőrző programja 15 éve töretlenül fejlődik. A magyar oktatás megmaradása érdekében iskolabuszt és szakköröket működtetnek, valamint tehetséggondozást vállalnak. A Kelepelők Gyermek Néptáncegyüttes, és a Buzita Citerazenekar 15 éve sikeresen működik. Az iskola remek mesemondókat nevel. A helyi óvodában népi játékok foglalkozás szervezésével ismertetik meg a népdalokat és hagyományokat, amely harmadik éve az első osztályosok kötelező tanórája is. A csoportból kikerültek egy része komoly feladatot vállal az utánpótlás nevelésében. A Kelepelők rendszeres résztvevői a helyi és az anyaországi fesztiváloknak, de bemutatkoztak Lengyelországba, és Csehországba is. A több korosztályú citerazenekar számos hazai és nemzetközi sikert tudhat magáénak.
Magyar kultúra határon túli ápolásáért

Az intézmény igazgató: Mohnansky Csilla


Örökség serleg

Örökség serleg

39. A Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesületnek

Indoklás: A Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesület 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy Murakeresztúr és a horvát határ mellett élő horvát-magyar lakosság közös történelmi hagyományait ápolja az ifjúság körében. Eddigi eredményeik: 25 fő tanuló lett kadéttá avatva 2009-től.Évente kb. 20 eseményen vesznek részt ahol a Zrínyi család vagy a horvát-magyar hagyományok ápolása a cél. Így minden évben koszorúznak Egyházashetyén a Berzsenyi napon, vagy Kapcán március 15-én, de Muraköz megye napján Csáktornyán, Kursanecben, és az új Zrínyi várnál is részt vesznek a megemlékezéseken. 2011-ben a murakeresztúri horvát kisebbségi önkormányzattól zászlót kapott az csapat, 2012-ben Hende Csaba Honvédelmi miniszter szalagot adományozott az egyesületnek. Nagyon jó kapcsolatot ápolnak a horvátországi csáktornyai Zrínyi Gárda Hagyományőrző Szervezettel, a szigetvári Zrínyi vitézekkel, és a szintén horvát Krizsevacka djevojacka staza Hagyományőrző Egyesülettel, a szlovéniai József Attila Kulturális Egyesülettel, illetve a Rákóczi Szövetség zalai szervezetével és a Zalai Magyar Nemzeti Szövetséggel és a Falvak Kultúrájáért Alapítvánnyal. 2010 óta minden évben részt vesznek a magyar és egyetemen kultúra lovagjainak avatásán, Budapesten. Több konferenciát szerveztek a Zrínyi családhoz kapcsolódó témában, s egyedülálló az országban a Horvát- Magyar Kétnyelvű Diákkonferencia is, amit minden évben szeptember utolsó csütörtökén szerveznek diák előadókkal a diák hallgatóságnak. Valamint nemzetközi futóversenyeket is szerveznek, évente két alkalommal a Zrínyi Kupa és a Mura Kupa futóversenyt már 2011 óta. Így hívják fel a figyelmet a Zrínyi család történelmi tagjaira, akik Horvátországban, Magyarországon és Munkács váránál is sokat tettek az egyszerű emberekért.
„A történelmi hagyományok ápolásért”

Az egyesület vezetője: Kovácsné Kővágó Anna ekl
Honlapkészítés