FALVAK KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Kultúra a béke követe
AZ ALAPÍTVÁNYRÓL
FKA HONLAPJAIRÓL
Kultúra Lovagja cím
MIT KELL TUDNI?
Az avatási ceremónia menete
Alapító lovagok
2024 év kitüntetettjei
2023 Magyar Kultúra Napja
2023 év kitüntetettjei
2022 év kitüntetettjei
2021. évi Kultúra Lovagjai
2020 évi Kultúra Lovagjai
2019. év Kultúra Lovagjai
2018. évi Kultúra Lovagjai
2022. évi támogatóink
2017 évi Kultúra Lovagjai
2016. év Kultúra Lovagjai
Elismertek 1999-2021.
TÁMOGATÓINK
Magyar Kultúra Napja Gála 2022
Magyar Kultúra Napja Gála
20 jubileumi gála
Kultúra Napja Gála 2022.
LÉLEKMADÁR
KISBÍRÓ
A Lovagrend emlékparkja
Honvédart Aranyossziget 2023
Örökség serleg 2022
Örökség serleg 2022
Örökség serleg 2021
Avatás fotói 2021.
Örökség serleg 2020
Örökség serleg 2019
Örökség serleg 2018
Örökség serleg 2017
Örökség-serleg 2016
Örökség-serleg elismerésről
XXIII. MKN fotói 2019.01.19.
XXII. MNKG fotói 2018
XXI. MKNG fotói 2017
Táncház program
Táncház program
ARANYOS MEGINT SZÉP LESZ
Örökségünkért érem
JÓKAI-DÍJASAINK
ÉVES PÁLYÁZATAINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
kapott és adott elismeréseink


Örökség serleg

Örökség serleg

34. sorszámmal: Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola

Indoklás: Az egykori Ranolder Intézetben megalakult Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskolában az első perctől kezdve a Kodály-módszer szerint tanulnak a gyermekek. Az iskolavezetés kiemelt feladatának tartja a művészeti nevelést. Napjainkra öt kórussal és számos országos hírű művésszel büszkélkedhetnek. Az intézmény 1874-re visszanyúló gyökereit is érinti a 60 éves jubileumra megjelent kötet. A kis és nagykorús rendszeres és sikeres résztvevője volt az Országos Éneklő Ifjúság hangversenyeknek és külföldi koncerteknek. A tanulók egy csoportja énekel az országosan ismert Kiss Kata „Magyarból jeles” című és Boldogságprogram megálmodója, Bagdi Bella CD-jén. A számtalan kórusversenyen való sikeres szereplés mellett a néptánc-oktatás is fontos szerepet tölt be az iskola életében. Projekthéten ismertetik meg a magyar kultúrát más népek képviselőivel. Ápolják az elődök hagyományait, elismerik kiemelkedő társaikat. A tanulók szerepeltek többek között Szlovákiában, Olaszországban és Franciaországban. Tevékenységükkel elnyerték az „Örökös boldog iskola” és „ÖKO iskola” címet is.
A népzenei és néptánc-kultúra ápolásáért

A felelős vezető: Heizer Zoltánné

Örökség serleg

Örökség serleg

35. sorszámmal: Nána község kisiskolája

Indoklás: A felvidéki Nána kisiskolája Párkány „külvárosában” a túlélésért küzd. Évtizedekkel korábban a pedagógusok beolvadtak a település közösségébe. A falu napszámosaiként intézték az ügyes-bajos dolgokat, és vállalták közösségek vezetését. A 2004-re lecsökkent létszám miatt az iskola az óvoda épületébe költözködött. A megmaradás titkát többen a helyi egyéniségek, a vezetők, a pedagógusok és s szülők egységében látják. Az alapiskola pedagógusai a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése érdekében színdarabot, néptáncot, moderntáncot tanítanak és szakköröket indítottak. A nánai mentalítással büszkék hitükre és magyarságukra, amelyhez az iskola adja a gyökereket és a szárnyakat. Rendezvényeik a sportnap, adventi készülődés, irodalmi nap, maszkabál, jótékonysági bál, az anyák napja és a gyermeknap az óvoda és az iskola, valamint a település összefogását dicséri. Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy a 2004-re 14 tanulóra lecsökkent létszám mára elérte a 26-ot.
Nemzetmentő szolgálatukért

A kezdeményező: Hajtman Kornélia
Örökség serleg

Örökség serleg

36. Báthory István Alapítvány Játékkuckója (Szilágysomlyó, Románia)

Indoklás: A gyermekközösség tevékenysége az évszakoknak megfelelően a naptári és egyházi ünnepekhez kötődő szokásokon alapul. Havonta megbeszélik a „ jeles napok” népszokásait, némelyeket a gyerekek elő is adnak, ilyenek többek között a Gergely-járás, Balázsolás, Pünkösdölés, Betlehemezés. A Játékkuckóban folyó oktatás kiterjed a népzenei, néptánc, népi mesterségek egyszóval az ősi magyar kultúra elsajátítására - különös tekintettel a mézeskalács-varázs és a tojásírás tudományára- , de szívesen foglalkoznak újabb technikák által nyújtott lehetőségekkel is. Mézeskalácsból minden évben jut árvaházaknak, idősek otthonának vagy szórványiskolának is. A település magyar tannyelvű általános iskolájával együtt a környéken egyedülálló hagyományt teremtett a farsangi felvonulással, amelynek az egész település szemlélője lehet. Rendszeresen szerveznek népdal, vers- és mesemondó vagy –író valamint rajzversenyeket. A csoport vezetője 2006-ban létrehozta a Játékkuckó citeracsoportját, a Szederinda citerazenekart, amely azóta is eredményesen működik.
"A magyar hagyományok határon túli ápolásáért"
A csoport vezetője: Széman Rózsa
Örökség serleg

Örökség serleg

37. sorszámmal: Lendvai II. számú Általános Iskola

Indoklás: A II. számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola ezelőtt 45 évvel alakult, mint a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatási és nevelési intézménye. A kétnyelvű kilenc osztályos általános iskolai alacsonyabb követelményszintű oktatási programot és a speciális nevelési-oktatási programot valósít meg. Tevékenységük keretében mobil gyógypedagógiai szolgálatot működtet. Tanulóinak reggeli felügyeletet, napközis tevékenységeket, valamint különböző szakköröket is kínál. A pedagógusok szakmai tanácsadást is nyújtanak a szülőknek és a külső munkatársaknak. Rendszeresen lehetőségük van ismerkedni a magyar kultúra gyöngyeivel: a nyelvvel, a kézműves foglalkozásokkal, a magyar költőkkel, írókkal és műveikkel, a hungarikumokkal, a magyar ünnepekkel (magyar nyelv napja, a magyar kultúra napja, március 15.), amely keretében a hazai színház szervezett magyar rendezvényein is részt vesznek, történelmi és kulturális témájú kirándulásokat szerveznek az anyaországba, valamint szoros partneri kapcsolatokat alakítottak ki a határontúli magyar iskolákkal is. Tanáraikban benne van az erős nemzettudat, ezért az oktatásba beleszőve törekednek megőrizni a magyar nyelvet és kultúrát.
Sajátos nevelési igényű gyermekek példamutató neveléséért

Az intézményigazgató: Horváth Lívia

Örökség serleg

Örökség serleg

38. sorszámmal: Buzita Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Buzita Citerazenekar

Indoklás: A szórványrégióban húsz településről 158 gyermek jár az iskolába, amelynek hagyományőrző programja 15 éve töretlenül fejlődik. A magyar oktatás megmaradása érdekében iskolabuszt és szakköröket működtetnek, valamint tehetséggondozást vállalnak. A Kelepelők Gyermek Néptáncegyüttes, és a Buzita Citerazenekar 15 éve sikeresen működik. Az iskola remek mesemondókat nevel. A helyi óvodában népi játékok foglalkozás szervezésével ismertetik meg a népdalokat és hagyományokat, amely harmadik éve az első osztályosok kötelező tanórája is. A csoportból kikerültek egy része komoly feladatot vállal az utánpótlás nevelésében. A Kelepelők rendszeres résztvevői a helyi és az anyaországi fesztiváloknak, de bemutatkoztak Lengyelországba, és Csehországba is. A több korosztályú citerazenekar számos hazai és nemzetközi sikert tudhat magáénak.
Magyar kultúra határon túli ápolásáért

Az intézmény igazgató: Mohnansky Csilla


Örökség serleg

Örökség serleg

39. A Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesületnek

Indoklás: A Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesület 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy Murakeresztúr és a horvát határ mellett élő horvát-magyar lakosság közös történelmi hagyományait ápolja az ifjúság körében. Eddigi eredményeik: 25 fő tanuló lett kadéttá avatva 2009-től.Évente kb. 20 eseményen vesznek részt ahol a Zrínyi család vagy a horvát-magyar hagyományok ápolása a cél. Így minden évben koszorúznak Egyházashetyén a Berzsenyi napon, vagy Kapcán március 15-én, de Muraköz megye napján Csáktornyán, Kursanecben, és az új Zrínyi várnál is részt vesznek a megemlékezéseken. 2011-ben a murakeresztúri horvát kisebbségi önkormányzattól zászlót kapott az csapat, 2012-ben Hende Csaba Honvédelmi miniszter szalagot adományozott az egyesületnek. Nagyon jó kapcsolatot ápolnak a horvátországi csáktornyai Zrínyi Gárda Hagyományőrző Szervezettel, a szigetvári Zrínyi vitézekkel, és a szintén horvát Krizsevacka djevojacka staza Hagyományőrző Egyesülettel, a szlovéniai József Attila Kulturális Egyesülettel, illetve a Rákóczi Szövetség zalai szervezetével és a Zalai Magyar Nemzeti Szövetséggel és a Falvak Kultúrájáért Alapítvánnyal. 2010 óta minden évben részt vesznek a magyar és egyetemen kultúra lovagjainak avatásán, Budapesten. Több konferenciát szerveztek a Zrínyi családhoz kapcsolódó témában, s egyedülálló az országban a Horvát- Magyar Kétnyelvű Diákkonferencia is, amit minden évben szeptember utolsó csütörtökén szerveznek diák előadókkal a diák hallgatóságnak. Valamint nemzetközi futóversenyeket is szerveznek, évente két alkalommal a Zrínyi Kupa és a Mura Kupa futóversenyt már 2011 óta. Így hívják fel a figyelmet a Zrínyi család történelmi tagjaira, akik Horvátországban, Magyarországon és Munkács váránál is sokat tettek az egyszerű emberekért.
„A történelmi hagyományok ápolásért”

Az egyesület vezetője: Kovácsné Kővágó Anna ekl
Honlapkészítés