FALVAK KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Kultúra a béke követe
AZ ALAPÍTVÁNYRÓL
FKA HONLAPJAIRÓL
Kultúra Lovagja cím
MIT KELL TUDNI?
Az avatási ceremónia menete
Alapító lovagok
2024 év kitüntetettjei
2023 Magyar Kultúra Napja
2023 év kitüntetettjei
2022 év kitüntetettjei
2021. évi Kultúra Lovagjai
2020 évi Kultúra Lovagjai
2019. év Kultúra Lovagjai
2018. évi Kultúra Lovagjai
2022. évi támogatóink
2017 évi Kultúra Lovagjai
2016. év Kultúra Lovagjai
Elismertek 1999-2021.
TÁMOGATÓINK
Magyar Kultúra Napja Gála 2022
Magyar Kultúra Napja Gála
20 jubileumi gála
Kultúra Napja Gála 2022.
LÉLEKMADÁR
KISBÍRÓ
A Lovagrend emlékparkja
Honvédart Aranyossziget 2023
Örökség serleg 2022
Örökség serleg 2022
Örökség serleg 2021
Avatás fotói 2021.
Örökség serleg 2020
Örökség serleg 2019
Örökség serleg 2018
Örökség serleg 2017
Örökség-serleg 2016
Örökség-serleg elismerésről
XXIII. MKN fotói 2019.01.19.
XXII. MNKG fotói 2018
XXI. MKNG fotói 2017
Táncház program
Táncház program
ARANYOS MEGINT SZÉP LESZ
Örökségünkért érem
JÓKAI-DÍJASAINK
ÉVES PÁLYÁZATAINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
kapott és adott elismeréseink


30. Bercsényi Miklós Hagyományőrző Csapat

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Magyarország Felfedezői Szövetség Örökség serleg elismerést adományoz:
30. számmal Bercsényi Miklós Hagyományőrző Csapatnak Felsőszeli (Szlovákia). Indoklás: Az ifjú hagyományápolók a felvidéki Mátyusföld szívében 14 éve működnek. Az ifjúsági csoport célkitűzése a történelem és a hagyományok alaposabb megismerése játékos formában. Ennek érdekében folyamatosan kutatják a régi szokásokat, gyűjtik a tájra jellemző ételeket, népdalokat, gyermekjátékokat. A paletta színesítése érdekében, ill. a magyar műveltség elmélyítése céljából elkezdődött a rovásírás oktatása is. A csapat létrejöttét egy sikeres Kossuth-pályázat alapozta meg. A Magyarország Felfedezői Szövetség és annak elnöke, Rakó József, a magyar kultúra lovagja által szervezett sárospataki tábor megerősítette a gyermekek összefogásának gondolatát. Az ottani különleges találkozó, melyen a későbbi lovagtársak, úgy mint a belgiumi Horváth Vilmos, a kibédi Mátyus Ilonka példamutatásukkal elősegítették a csapatalapítást Felsőszeliben. A névválasztást az 1705-ös kuruc-labanc összecsapás motiválta, hiszen Bercsényi Miklós is részt vett a felsőszeli erdőben zajlott csatában. Ennek a dűlőnek a neve azóta is Kuruc ere. A sárospataki tábor témái még jobban a történelem és a gyerekhősök felé terelte a felfedezőcsapat figyelmét. Tevékenységükre jellemző a sok-sok szép játék, vetélkedő és kirándulás szervezése. Toborzókon vesznek részt, igric játékokat állítanak össze, melyen bemutatnak egy-egy népszokást, jellegzetes eseményt vagy hagyományt. A több állomásból álló játék az ismeretszerzés mellett az ügyességi elemeket és a humort is felhasználja. Emlékezetes a szeli lakodalmas, a szüreti játék, II. Rákóczi Ferenc életének, ill. a felvidéki várak legendáinak feldolgozása. Kitartóan ápolják a felvidéki gyerekhős, Büttner Emil emlékét, kerékpártúrákat, játékos vetélkedőket szerveznek tiszteletére, koszorút helyeznek el aranyosmaróti sírján. A csapat tagjai a néprajzi versenyek, honismereti vetélkedők és a Kincskeresők mozgalom rendszeres résztvevői.
Az Örökség serleg elismerést „A magyar kultúra határon túli ápolásáért” adományozzuk.

31. Kéknefelejcs Néptánccsoport

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Magyarország Felfedezői Szövetség Örökség serleg elismerést adományoz:
31. sorszámmal: A Kéknefelejcs Néptánccsoportnak (Magyarremete, Románia)
Indoklás: A csoport a Fekete-Körös menti szórvány magyarság jeles képviselője. 2000-ben a Pro Remete Egyesület kezdeményezésére alakult. Először a 12 párt felvonultató együttes a Bálint Erzsébet és Gergely Mária adatközlők által átadott helyi hagyományok és szokások továbbéltetését tűzték ki célul, majd mivel a magyar nemzet többi néptáncaival is szerettek volna megismerkedni 2002-ben kapcsolat alakult ki Nagy Albert koreográfussal, a Szeged Néptáncegyüttes művészeti vezetőjével. Évente több tánctáborban vehettek részt a Szegedről érkezett oktatók, így Berci bácsi mellett Gombos András, Tőtös Hortenzia, Preszner Richárd irányítása alatt és több táncrendet sajátítottak el, úgy mit a délalföldi, szilágysági, rábaközi, lőrincrévi, kalotaszegi, méhkeréki, vagy magyarországi román táncokat sikeresen szerepelve több romániai, anyaországi vagy ausztriai fesztiválon. Idővel még két táncos generáció nőtte ki magát, a régi táncok szatmárnémeti és mezőségi táncokkal egészültek ki. Az anyaországi koreográfusok mellett a néptánccsoport helyi oktatói Miara Angelica és Horvát Izabellea.
Az Örökség serleg elismerést „A magyar néptánc-hagyományok ápolásáért“ adományozzuk.
32. Zhutipe Hátrányos Helyzetűeket Segítő Alapítvá

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Magyarország Felfedezői Szövetség Örökség serleg elismerést adományoz:
32. sorszámmal: A Zhutipe Hátrányos Helyzetűeket Segítő Alapítványnak (Nyírbátor)
Indoklás: Az Alapítvány 2005-ben alakult abból a célból, hogy segítse a helyi romák felemelkedését, integrációját. A szervezet célja a romák társadalmi integráció elősegítése, ezen belül egyéni képzések, fejlesztések, a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, kisebbségi önazonosság megőrzése, kulturális értékének ápolása, erősítése és átörökítése, a roma társadalom felzárkóztatása, megélhetőségének javítása és a halmozottan hátrányos helyzetű lakosság integrációjának elősegítése. A mélyszegénységben végzett tevékenységeik meghatározó része az egyéni foglalkozásokkal a felzárkóztatás elősegítése, a tehetséggondozás, zenei nevelése; segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében, beadványok, kérelmek benyújtásában; valamint a szociális tevékenység. Feladatuknak tartják a nemzetiség érdekképviseletét, a közösségépítést és a hagyományai ápolását. Az alapítvány hozta létre a ZHUTIPE Cigány Ének, Zene, Táncegyüttest, amelyet 10–23 éves roma fiatalok alkotják. Olyanok, akiket összeköt a származásuk, a zene, a tánc és az ének szeretete. Tagjai tehetséget éreznek a néptánc, népzene, a roma kultúra ápolása iránt. Ezek a fiatalok a város különböző iskoláiba járnak, és nincs más lehetőségük arra, hogy a roma néphagyományt ápolhassák szervezett keretek között, amelyet szívesen mutatnak be városukban és a megyében, így már két alkalommal a Magyar Világtalálkozó vendégeinek is.
Az Örökség serleg elismerést „A nemzetiség életminősége sokoldalú fejlesztéséért“ adományozzuk.

33. Oladi Általános Iskola Színházodú

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Magyarország Felfedezői Szövetség Örökség serleg elismerést adományoz:
33. sorszámmal Az Oladi Általános Iskola Színházodújának (Szombathely)
Indoklás: Hét évvel ezelőtt a „jó osztály” mögött kullogó gyermekek egy farsangi műsort készítettek, amely olyan jól sikerült, hogy különdíjat kaptak. Magukra találtak. Ettől kezdve minden iskolai műsorban – Mikulás, Karácsony, Óvodás foglalkozások, Juniális, Olad-Simon napok, évnyitó, évzáró – majd egyre több városi rendezvényen mutatkoztak be, valamint versmondó versenyeken szerepeltek sikerrel. Iskolán kívül sikereik közül a legjelentősebb az angol nyelvű drámafesztivál egymást követő három alkalommal való megnyerése, és a nyertesnek járó vándorserleg örökös átvétele. Az „ODÚ“, az a kis hely, ahova az iskola elsőtől-nyolcadik osztályos gyermekei elbújhatnak, ahol magunkra találhatnak. A Színházodú az iskolai irodalmi tehetségkutató foglalkozás, ahol mesedramatizálást, drámajátékot tanulhatnak a gyereke. 2016-ban, a Szent Márton emlékévben a szinjátszó szakkör egy színdarabot adott elő, nagy sikerrel, több alkalomal. A színdarab Szent Márton életét mutatta be kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Az Örökség serleg elismerést „A magyar színházkultúra népszerűsítéséért“ adományozzuk.


Honlapkészítés