FALVAK KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Kultúra a béke követe
FKA HONLAPJAIRÓL
AZ ALAPÍTVÁNYRÓL
KULTÚRA LOVAGJAI 2021
ÖRÖKSÉG SERLEG 2021
TÁMOGATÓINK
Magyar Kultúra Napja Gála
Az avatási ceremónia menete
20 Magyar Kultúra Napja Gála
Kultúra Lovagja elismerésről
A Lovagrend emlékparkja
Kultúra Lovagrendje belépés
2020 évi Kultúra Lovagjai
2019. év Kultúra Lovagjai
2018. évi Kultúra Lovagjai
2017 évi Kultúra Lovagjai
2016. év Kultúra Lovagjai
Elismertek 1999-2015.
Alapító lovagok
XXIII. MKN fotói 2019.01.19.
XXII. MNKG fotói 2018
XXI. MKNG fotói 2017
Örökség-serleg elismerésről
Örökség serleg 2020
Örökség serleg 2019
Örökség serleg 2018
Örökség serleg 2017
Örökség-serleg 2016
Örökségünkért érem
JÓKAI-DÍJASAINK
ÉVES PÁLYÁZATAINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
Támogatóink 2019.
Támogatóink 2017.
Támogatóink 2018.
ELISMERÉSEINK
KISBÍRÓ


30. Bercsényi Miklós Hagyományőrző Csapat

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Magyarország Felfedezői Szövetség Örökség serleg elismerést adományoz:
30. számmal Bercsényi Miklós Hagyományőrző Csapatnak Felsőszeli (Szlovákia). Indoklás: Az ifjú hagyományápolók a felvidéki Mátyusföld szívében 14 éve működnek. Az ifjúsági csoport célkitűzése a történelem és a hagyományok alaposabb megismerése játékos formában. Ennek érdekében folyamatosan kutatják a régi szokásokat, gyűjtik a tájra jellemző ételeket, népdalokat, gyermekjátékokat. A paletta színesítése érdekében, ill. a magyar műveltség elmélyítése céljából elkezdődött a rovásírás oktatása is. A csapat létrejöttét egy sikeres Kossuth-pályázat alapozta meg. A Magyarország Felfedezői Szövetség és annak elnöke, Rakó József, a magyar kultúra lovagja által szervezett sárospataki tábor megerősítette a gyermekek összefogásának gondolatát. Az ottani különleges találkozó, melyen a későbbi lovagtársak, úgy mint a belgiumi Horváth Vilmos, a kibédi Mátyus Ilonka példamutatásukkal elősegítették a csapatalapítást Felsőszeliben. A névválasztást az 1705-ös kuruc-labanc összecsapás motiválta, hiszen Bercsényi Miklós is részt vett a felsőszeli erdőben zajlott csatában. Ennek a dűlőnek a neve azóta is Kuruc ere. A sárospataki tábor témái még jobban a történelem és a gyerekhősök felé terelte a felfedezőcsapat figyelmét. Tevékenységükre jellemző a sok-sok szép játék, vetélkedő és kirándulás szervezése. Toborzókon vesznek részt, igric játékokat állítanak össze, melyen bemutatnak egy-egy népszokást, jellegzetes eseményt vagy hagyományt. A több állomásból álló játék az ismeretszerzés mellett az ügyességi elemeket és a humort is felhasználja. Emlékezetes a szeli lakodalmas, a szüreti játék, II. Rákóczi Ferenc életének, ill. a felvidéki várak legendáinak feldolgozása. Kitartóan ápolják a felvidéki gyerekhős, Büttner Emil emlékét, kerékpártúrákat, játékos vetélkedőket szerveznek tiszteletére, koszorút helyeznek el aranyosmaróti sírján. A csapat tagjai a néprajzi versenyek, honismereti vetélkedők és a Kincskeresők mozgalom rendszeres résztvevői.
Az Örökség serleg elismerést „A magyar kultúra határon túli ápolásáért” adományozzuk.

31. Kéknefelejcs Néptánccsoport

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Magyarország Felfedezői Szövetség Örökség serleg elismerést adományoz:
31. sorszámmal: A Kéknefelejcs Néptánccsoportnak (Magyarremete, Románia)
Indoklás: A csoport a Fekete-Körös menti szórvány magyarság jeles képviselője. 2000-ben a Pro Remete Egyesület kezdeményezésére alakult. Először a 12 párt felvonultató együttes a Bálint Erzsébet és Gergely Mária adatközlők által átadott helyi hagyományok és szokások továbbéltetését tűzték ki célul, majd mivel a magyar nemzet többi néptáncaival is szerettek volna megismerkedni 2002-ben kapcsolat alakult ki Nagy Albert koreográfussal, a Szeged Néptáncegyüttes művészeti vezetőjével. Évente több tánctáborban vehettek részt a Szegedről érkezett oktatók, így Berci bácsi mellett Gombos András, Tőtös Hortenzia, Preszner Richárd irányítása alatt és több táncrendet sajátítottak el, úgy mit a délalföldi, szilágysági, rábaközi, lőrincrévi, kalotaszegi, méhkeréki, vagy magyarországi román táncokat sikeresen szerepelve több romániai, anyaországi vagy ausztriai fesztiválon. Idővel még két táncos generáció nőtte ki magát, a régi táncok szatmárnémeti és mezőségi táncokkal egészültek ki. Az anyaországi koreográfusok mellett a néptánccsoport helyi oktatói Miara Angelica és Horvát Izabellea.
Az Örökség serleg elismerést „A magyar néptánc-hagyományok ápolásáért“ adományozzuk.
32. Zhutipe Hátrányos Helyzetűeket Segítő Alapítvá

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Magyarország Felfedezői Szövetség Örökség serleg elismerést adományoz:
32. sorszámmal: A Zhutipe Hátrányos Helyzetűeket Segítő Alapítványnak (Nyírbátor)
Indoklás: Az Alapítvány 2005-ben alakult abból a célból, hogy segítse a helyi romák felemelkedését, integrációját. A szervezet célja a romák társadalmi integráció elősegítése, ezen belül egyéni képzések, fejlesztések, a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, kisebbségi önazonosság megőrzése, kulturális értékének ápolása, erősítése és átörökítése, a roma társadalom felzárkóztatása, megélhetőségének javítása és a halmozottan hátrányos helyzetű lakosság integrációjának elősegítése. A mélyszegénységben végzett tevékenységeik meghatározó része az egyéni foglalkozásokkal a felzárkóztatás elősegítése, a tehetséggondozás, zenei nevelése; segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében, beadványok, kérelmek benyújtásában; valamint a szociális tevékenység. Feladatuknak tartják a nemzetiség érdekképviseletét, a közösségépítést és a hagyományai ápolását. Az alapítvány hozta létre a ZHUTIPE Cigány Ének, Zene, Táncegyüttest, amelyet 10–23 éves roma fiatalok alkotják. Olyanok, akiket összeköt a származásuk, a zene, a tánc és az ének szeretete. Tagjai tehetséget éreznek a néptánc, népzene, a roma kultúra ápolása iránt. Ezek a fiatalok a város különböző iskoláiba járnak, és nincs más lehetőségük arra, hogy a roma néphagyományt ápolhassák szervezett keretek között, amelyet szívesen mutatnak be városukban és a megyében, így már két alkalommal a Magyar Világtalálkozó vendégeinek is.
Az Örökség serleg elismerést „A nemzetiség életminősége sokoldalú fejlesztéséért“ adományozzuk.

33. Oladi Általános Iskola Színházodú

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Magyarország Felfedezői Szövetség Örökség serleg elismerést adományoz:
33. sorszámmal Az Oladi Általános Iskola Színházodújának (Szombathely)
Indoklás: Hét évvel ezelőtt a „jó osztály” mögött kullogó gyermekek egy farsangi műsort készítettek, amely olyan jól sikerült, hogy különdíjat kaptak. Magukra találtak. Ettől kezdve minden iskolai műsorban – Mikulás, Karácsony, Óvodás foglalkozások, Juniális, Olad-Simon napok, évnyitó, évzáró – majd egyre több városi rendezvényen mutatkoztak be, valamint versmondó versenyeken szerepeltek sikerrel. Iskolán kívül sikereik közül a legjelentősebb az angol nyelvű drámafesztivál egymást követő három alkalommal való megnyerése, és a nyertesnek járó vándorserleg örökös átvétele. Az „ODÚ“, az a kis hely, ahova az iskola elsőtől-nyolcadik osztályos gyermekei elbújhatnak, ahol magunkra találhatnak. A Színházodú az iskolai irodalmi tehetségkutató foglalkozás, ahol mesedramatizálást, drámajátékot tanulhatnak a gyereke. 2016-ban, a Szent Márton emlékévben a szinjátszó szakkör egy színdarabot adott elő, nagy sikerrel, több alkalomal. A színdarab Szent Márton életét mutatta be kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Az Örökség serleg elismerést „A magyar színházkultúra népszerűsítéséért“ adományozzuk.


Honlapkészítés