FALVAK KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Kultúra a béke követe
AZ ALAPÍTVÁNYRÓL
FKA HONLAPJAIRÓL
Kultúra Lovagja cím
MIT KELL TUDNI?
Az avatási ceremónia menete
Alapító lovagok
2024 év kitüntetettjei
2023 Magyar Kultúra Napja
2023 év kitüntetettjei
2022 év kitüntetettjei
2021. évi Kultúra Lovagjai
2020 évi Kultúra Lovagjai
2019. év Kultúra Lovagjai
2018. évi Kultúra Lovagjai
2022. évi támogatóink
2017 évi Kultúra Lovagjai
2016. év Kultúra Lovagjai
Elismertek 1999-2021.
TÁMOGATÓINK
Magyar Kultúra Napja Gála 2022
Magyar Kultúra Napja Gála
20 jubileumi gála
Kultúra Napja Gála 2022.
LÉLEKMADÁR
KISBÍRÓ
A Lovagrend emlékparkja
Honvédart Aranyossziget 2023
Örökség serleg 2022
Örökség serleg 2022
Örökség serleg 2021
Avatás fotói 2021.
Örökség serleg 2020
Örökség serleg 2019
Örökség serleg 2018
Örökség serleg 2017
Örökség-serleg 2016
Örökség-serleg elismerésről
XXIII. MKN fotói 2019.01.19.
XXII. MNKG fotói 2018
XXI. MKNG fotói 2017
Táncház program
Táncház program
ARANYOS MEGINT SZÉP LESZ
Örökségünkért érem
JÓKAI-DÍJASAINK
ÉVES PÁLYÁZATAINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
kapott és adott elismeréseink


Lélekmadár 2023

Lékekmadár 1 2023

LÉLEKMADÁR 1/2023. (02.08.) HÍRLEVÉL

Tisztelt Kultúra Lovagja címmel elismert!

Időrendben néhány gondolat a végrehajtott lovagi eseményekről: A 15. Európai Kultúra Napja (szeptember 20) eseményeként szeptember 24-én Aranyosapáti-Aranyosszigeten emlékeztünk elhunyt, illetve posztumusz avatott lovagtársainkra, majd tíz új lovagi emlékjeleket avattunk. Mindezzel a 17 „lovagi kerekasztal” mellett 211 lovagtársunkra emlékezhetünk. Az elmúlt években – családtagok, barátok, tanítványok – egyre többen keresik fel emlékparkunkat. Könyvekkel, szobrokkal és egyéb relikviákkal gazdagodott múzeumunk. Sajnos a szeptembertől eltelt rövid idő ellenére már hét lovagtársunk elhunytáról értesültünk. Ezen belül kettő Lovagtárstól a család késére „lovagi temetéssel”, többektől személyes jelenléttel búcsúztak. Egyik Lovagtársunk halálhíréről csak hónapok múlva, az interneten értesültünk.

Január 21-én a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó országos, nemzetegyesítő hagyományos eseményünket a 27. Magyar Kultúra Napja Gálát sikeresen végrehajtottuk. A 2023. évben a felemelt létszámkerettel hangsúlyoztuk a cím adományozásának 25. alkalmát. Rendezvényünket élőben közvetítettünk, így annak tartalmát, hangulatát mindenki láthatta, illetve láthatja. Elismertjeink száma 836-ra emelkedett.

Az év harmadik lovagi eseményeként a „lovagi találkozó”, 2022-ben külön nem szerveztünk, de több alkalommal (pl. Kovácsvágáson júniusban, Aranyosszigeten júliusban, Hoce Slivnicán októberben) értékteremtő eseményeken több lovagtársunkkal találkozhattunk. Szép programmal zárult a dr. Béres József által 2020-ban kezdeményezett „Búza Barna emlékév”. 2022. májusában „újként” vittük el hírét Lovagtársunk szülőfalujába Vésztőre, akik hasonló új hírrel – 1936-os Buzi Barnabás szobor bemutatásával – leptek meg bennünket.

Előttünk álló lovagi programok: Az év során június 17-én Aranyosapátiban – Aranyosszigeten Petőfi Sándor és a szlovén himnusz szerzője, France Prešeren emlékparkot, július 1-én Sóly településen – István és Koppány csatájának helyszínén – „Kard emlékművet” avatunk. Alapítványunk működéséhez, Aranyossziget fenntartásához jelentős segítséget jelentene, amennyiben Lovagtársaink által vezetett vagy ismert civilszervezetek nép- és képzőművészeti, valamint néptánc táborukat, irodalmi találkozójukat, vizitúrájukat bázisunkra alapozva szerveznék meg.

A Kultúra Lovagrendje, mint az önkéntes jelentkezésen alapuló szervezet legfontosabb eseménye a Kultúra Lovagjainak Nemzetközi Találkozója, amelyet 2023. szeptember 23-án Aranyosapáti-Aranyosszigetre hívok össze. Figyelembe véve a kultúra lovagjainak jellemzően magasabb életkorát és változó egészségi állapotát tudomásul vesszük, ha rendezvényeinken nem tudnak megjelenni, ugyanakkor örömmel olvassuk fel és jelentetjük meg évkönyvünkben a találkozónak küldött levelüket, tevékenységükről szóló írásaikat.

A 2024. évi 28. Magyar Kultúra Napja Gála díszvendége az „Európa Kulturális Fővárosa” programban aktívan résztvevő Bakony kultúrája. Az évre vonatkozó pályázati felhívásainkat márciusban jelentetjük meg.

A működési hozzájárulás összege közvetlenül befizethető a MKB fiókjaiban vagy az általunk megküldött csekkel, átutalható a levél végén jelzett számlára. Kapcsolattartás: kultura.lovagja@gmail.com, Telefon: + 36 70 2186535 számú telefonszámon. Banki átutalás: Adrianus Alapítvány a Falvak Kultúrájáért, 1134 Budapest, Gidófalvy utca 29. Bank neve és címe: MKB Bank Nyrt. 1056 Budapest Váci út 38. SWIFT/BIC kód: BUDAHUHB IBAN: HU88-10103104-39629722-00000002

Kérjük, hogy hívja fel környezete figyelmét tevékenységünkre és kérje, hogy aki teheti adója 1 %-ának felajánlásával segítse küldetésünk megvalósítását. Falvak Kultúrájáért Alapítvány székhelye: 1134 Budapest Gidófalvy út 29, Alapítvány adószáma: 18481747-1-41, számlaszáma: 10103104-39629722-00000002

Budapest, 2023. február 08.

Jó egészséget és sikerekben gazdag évet kívánok:
Nick Ferenc mkl
kuratórium elnök
LÉLEKMADÁR 2022

Lélekmadár 1 2022

LÉLEKMADÁR 1/2022. (01.30) HÍRLEVÉL

A Kultúra Lovagja cím alapításakor elhatároztuk a lovagtársakkal való „örökös kapcsolatot”, amelyet mi elismerésünk egyik értéknövelő sajátosságának tekintünk. Ezen belül – bízva abban, hogy nem veszi tolakodásnak – évente levélben számolunk be tevékenységünkről és a cím adományozásának helyzetéről.

Tisztelt Kultúra Lovagja címmel elismert!
Kérem, hogy amennyiben lehetséges szánjon időt levelünk elolvasására, hogy tisztában legyen helyzetünkkel, tervezett eseményeinkkel, még akkor is, ha azokon nem kíván, vagy nem tud megjelenni. Számunkra fontos, hogy megismerje a lovagi cím adományozásának feltételrendszerét, amelyet legjobb tudásunk szerint igyekszünk életünk valós folyamataihoz alakítani.

Az elismerésünket elsődlegesen minősítő hármas – elismert személyisége, adományozó tevékenysége és az átadás körülményei – szemponton túlmenően, mi a kultúra lovagja cím adományozásához kapcsolt kiemelt értéknek tekintjük a lovagok önkéntes együttműködése lehetőségének megteremtését. „Egymást szolgálva szabaddá válunk” állt az írás Artúr király és ettől az évtől aranyosszigeti „lovag várunk” asztalán. Meggyőződésünk, hogy a cím hosszú távú adományozását csakis a lovagok összefogása biztosíthatja. Már eddig is számos közös döntést hoztunk annak érdekében, hogy az adományozást hosszú távon is működtethetően hagyjuk utódainkra. Köszönöm az elmúlt évi pályázat értékelésében résztvevő 351 lovagtársunk erkölcsi támogatását..

A pandémia éveiben fejlesztettük a lovagrend működésének szervezeti kereteit, működtettük emlékparkját, gazdagítottuk múzeumát és levéltárát, valamint megkezdtük szakkönyvtára kialakítását. Átadtuk a 800. lovagi címet, de azt is el kell mondanom, hogy 205 lovagtársunkra már kegyeleti helyünkön emlékezhetünk. Évről-évre fokozódó számban zarándokolnak el hozzánk elhunyt lovagtársaink családtagjai, tanítványai és barátai. Mi egész napos kulturális eseménnyel, az Európai Kultúra Napján emlékezünk, amely ebben az évben szeptember 17-én (szombaton) lesz.

Környezetünk által befolyásolt helyzetünk megoldást igénylő problémáira nemzetközi lovagi találkozónk hozott döntéseket. Ezen belül döntöttünk az adományozás tekintetében a létszám csökkentéséről, az ezüst kitűző lovagrendi tagsághoz való kapcsolásáról, az önkéntességen alapuló évkönyvünk jelentős oldalszámcsökkentéséről és internetes megjelenéséről, valamint az elhunyt lovagtársak emlékének megőrzéséről. A „örökös” fenntarthatóság érdekében – maximálisan figyelve az önkéntességre – a lehető legkedvezőbb feltételeket kell kialakítanunk annak érdekében, hogy a kultúra lovagja cím adományozást utódaink zökkenőmentesen tudják folytatni. Ennek érdekében évről – évre biztosítani kell az adományozás kellékeit, az évkönyv megjelenését, a lovagrendhez tartozás jelentő ezüst kitűzőt és igazolványt, valamint elhunyt rendtársaink lovagi emlékoszlopát, elhunyt elismertjeink emléktábláit. Mindezek érdekében újra foglalkoztunk a lovagrend tagjainak támogatásával. Megállapítottuk, hogy sikertelen volt a túrkevei találkozón hozott 10 ezer Ft-ra emelés, így visszatértünk a 2003-ban meghatározott minimum 5000.-Ft támogatáshoz. E helyen köszönöm meg azon Lovagtársainknak, akik a minimumnál magasabb összeggel támogatták közhasznú tevékenységünket. Ezek az egyéni támogatás jelentős mértékben járult hozzá ahhoz, hogy az elmúlt évben 36, majd 2022. januárjában 24 lovagi címet tudtunk átadni, valamint 14 lovagi oszlopot és két (Artúr király és Zrínyi Miklós) lovagi szobrot felállítani.


LÉLEKMADÁR 2022

Lélekmadár 1 2022 2 oldal

2022. évet a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs –Szatmár – Bereg Megyei Levéltárban történő bemutatkozással, a kultúra lovagja cím adományozásának megyei értéktárba történő felvételének kezdeményezésével, és sikeres XXVI. Magyar Kultúra Napja Gálával indítottuk. További információ: www.alkotohazak.shp.hu oldalon.

Szeptember végére elkészült a Kultúra Lovagrendje 2021. évi, a gálára 2022. évi kötete, melyeket a számlánkra beérkezett támogatások ellentételezéseként küldtük meg. A hiteles banki nyilvántartás mellett is előfordulhat, hogy valaki más formában küldte meg támogatását, de nem kapta meg az évkönyvét. Ebben az esetben tisztelettel kérem, hogy jelezze! A tavasz végére összegezzük azon elismertjeink nevét, akik újabban jelezték, illetve jelzik, hogy Kultúra Lovagrendje tagjai kívánnak lenni. Kérem Őket, hogy a személyre szóló igazolványok egyszeri legyártását 3000.-Ft-al támogatni szíveskedjenek.
Az év kiemelten nagy programja lesz a Magyar Honvédség szakmai szervezetével közösen – Budapest, Szentendre, Esztergom, Tata, Székesfehérvár, Veszprém, Pápa, Győr, Szombathely, Körmend, Zalaegerszeg, Kaposvár, Szeged, Hódmezővásárhely, Békéscsaba, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Salgótarján, Szécsény, Balassagyarmat, Rétság és Budapest útvonalon – végrehajtásra kerülő „Toborzó országfutás”. A Magyar Sport Napja (május 6) és a Honvédelmi Napja (május 20.) között 1850 km-t fut alapítványunk Katonaolimpikon Baráti Köre által összeállított közel harminc fős váltó. A megyei Toborzó Irodák által szervezett koszorúzások, haditechnikai és fúvószenekari bemutatók mellett mi kulturális programmal járulunk hozzá a program sikeréhez, amelyhez várjuk lovagtársaink önkéntes csatlakozását. A pontos menetrend és további információ a www.ekn.shp.hu oldalon.

A tervezési időszakban néhány helyet megjelöltem, amelynek már vannak előzményei. Természetes ez sem jelenti a feltétlen kapcsolódást. Ezek közé tartozik a sárszentmihályi program május 7-én, a gencsapáti program május 9-én, vasvári (petőmihályfai) május 10-én. Sarkadon május 14-én 12-15.00 között kulturális programmal, Béres Klára és Béres Melinda által Búza Barnáról szóló kötet bemutatójával és Lovagtársunk sírjának megkoszorúzásával emlékezünk. Vásárosnaményban május 16-án rendezünk Honvédelmi Napot, amelynek záróprogramja lenne Aranyosszigeten az elhunyt katonaolimpikonok emlékhelyének felavatása. Kérem a program iránt érdeklődő lovagtársamat, hogy április 10-ig jelezze, együttműködési szándékát!

A Kultúra Lovagrendje nemzetközi találkozóját szeptember 16-18 között rendezzük meg Aranyosapáti – Aranyosszigeten. Amennyiben az egészségügyi helyzet engedné, szeretnénk eljutni a Tisza forrásvidékére és rahói központunkra támaszkodva kirándulásokat tenni a térségben. A nemzetközi találkozóval és a kárpátaljai programmal kapcsolatban érdeklődőket időben tájékoztatjuk.

Az éves támogatás összege közvetlenül befizethető a Budapest Bank fiókjaiban vagy átutalható az alábbi számlánkra:
Kapcsolattartás: kultura.lovagja@gmail.com, Telefon: + 36 70 2186535 számú telefonszámon.
Banki átutalás: Adrianus Alapítvány a Falvak Kultúrájáért, 1134 Budapest, Gidófalvy utca 29.
Bank neve és címe: Budapest Bank Zrt. Nyugati téri Fiók, 1131 Budapest Nyugati tér 4-5.
SWIFT/BIC kód: BUDAHUHB IBAN: HU88-10103104-39629722-00000002

Kérjük, hogy hívja fel környezete figyelmét tevékenységünkre és kérje, hogy aki teheti adója 1 %-ának felajánlásával segítse küldetésünk megvalósítását. Falvak Kultúrájáért Alapítvány székhelye: 1134 Budapest Gidófalvy út 29, Alapítvány adószáma: 18481747-1-41.

Budapest, 2022. február 6.
Jó egészséget és sikerekben gazdag évet kívánok
Nick Ferenc mkl
a kuratórium elnöke
3 Lélekmadár hirlevél 2021

LÉLEKMADÁR 3/2021. (12.05.) HÍRLEVÉL

Kedves Lovagtársam!

Kapcsolataink korlátozottsága miatt harmadik alkalommal is útjára indítom Lélekmadár hírlevelünket.
Elsőként arról tájékoztatom Lovagtársamat, hogy a 2021-ben tervezett kiemelt programjainkat: jubileumi gálát, benne a kultúra lovagjainak avatását, a 15. Európai Kultúra Napját és annak eseményeként az év során elhunyt 16 lovagtársunk lovagi emlékoszlopának avatását végrehajtottuk. A lovagtársakra való emlékezést a Tungsram Kodály Zoltán Férfikarának templomi koncertje emelte. Elkészült a „Kultúra Lovagrendje 2021.” évkönyve. Sikeres irodalmi pályázat útján átadtuk a 15. Jókai-díjat. Végh József lovagtársunk munkája alapján elkészült az antológia is. Végrehajtottuk olvasó, honvédelmi és fafaragótáborunkat, valamint fogadtuk a Krajcáros Alapítvány nemzetközi festőtáborait. Bővült alapítványunk szervezete: júniusban hivatalosan is megalakult a Katonaolimpikon Baráti Kör. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy júniusban és Márton napján az alapító lovagok felavatásával útjára indíthattuk a Szombathely központú Szent Márton Lovagrendet. Októberben a felvidéki Hanván lovagtársainkkal együttműködve – Juhász István szervezésében – Igó Aladárnak a Magyar Kultúra Lovagjának szobrát avathattuk. Kultúra Lovagja címre kiírt pályázatunk ebben az évben is eredményes volt. Az értékelő munkában 350 lovagtársunk vett részt. Örvendetes, hogy közel 32 %-a válaszolt megkeresésünkre. Az év során több eseménnyel, széles összefogással Búza Barna emlékévet szerveztünk. Szomorúan adom közzé azonban, hogy a szeptember 25-től eltelt rövid idő ellenére már kettő lovagtársunk csatlakozott az „égi lovagrendhez”. December 9-én, Rimaszombaton az „örökmozgó” Benedek Lászlótól (69), december 11-én Szombathelyen a példamutató katonai hagyományőrzőtől Jagadics Pétertől (67) búcsúzunk.
Korábbi hírlevelünkben már érintettem: a mi felelősségünk az, hogy milyen feltételrendszert alakítunk ki a Kultúra Lovagja cím adományázásához. Megjegyeztem: „egyszerű, de szilárd alapokon nyugvó működési környezetet kell kialakítanunk, amelyet nyugodtan hagyhatunk örökül utódainknak.”
Módosító javaslatainkat – külön indoklás nélkül – az alábbiakban foglalom össze: (1.) Az elismertek számát már ebben az évben 24-re csökkentettük, amennyiben nem következik be lényeges fordulat ez maradna a jövőben is. (2.) Az ezüst kitűzőt nem a gálán, hanem csak a lovagrend tagsági igazolvánnyal együtt adjuk át. (3) A terjedelmes évkönyv helyett – a címnek megfelelően – csak a Kultúra Lovagrendje éves történéseit tesszük közzé. (4) A Kultúra Lovagrendje Emlékparkjában 2022-től – mind a nevében is benne van – a lovagrend tagjainak állítunk emlékoszlopot, a címmel elismertek neveit névtáblán helyezzük el egy közös lovagi emlékhelyen (csónakos fejfán). (5) A lovagi támogatás minimum összegét hivatalosan is 5000.-Ft-ban határozzuk meg, amely magában foglalja az évkönyvet és a lovagi eseményekre történő meghívást. (6) A szervezettség és az információáramlás fokozása érdekében támogatjuk elismertjeink megyénkénti összefogását. Javaslatainkat 2022. évi nemzetközi találkozón beszéljük meg.

Budapest, 2021. december 5.


Mi lehet 2022-ben hírleveleiben?

A 26. Magyar Kultúra Napja Gálát 2022. január 22-én a Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központban rendezzük meg, amelyre elismertjeink külön meghívót ugyan nem kapnak, de szeretettel várjuk őket. Ebben az esetben palásttal vagy anélkül a nyakdísz szolgál azonosításra.

Terveink szerint szeretnénk a gálán az újonnan avatottaknak és a Lovagrend tagjainak is átadni a 2021. és 2022-es évkönyveket.

2022. május 6 és 20. között lesz az országfutás, 17 megyét érintünk. Jó lenne, ha régiónként találkozhatnánk a lovagtársakkal, illetve az előadók részt vennének a programunk gazdagításában.

Lovagi találkozónk 2022. május 27-29 között lesz Aranyosszigeten.

Elhunyt lovagtársaink emlékoszlopát szeptember 24-én rendezzük meg.

A járványhelyzet javulásával szeretnénk nyáron rahói központunkra építve.
2 Lélekmadár hirlevél 2021

LÉLEKMADÁR 2/2021. (09.05.) HÍRLEVÉL

Kedves Lovagtársam!

A pandémia kissé „átrendezte” a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és benne a Kultúra Lovagrendje programját, így fontosnak tartottam, hogy szárnyára bocsájtani évi 2. Lélekmadár hírlevelünket.
Az év eddigi része nem volt unalmas számunkra. A rendezőtársakkal együttműködve meghirdetett Búza Barna Emlékév harmadik eseményén vagyunk túl. Az ősz folyamán lovagtársaink segítségével még további események várhatóak, elsősorban Békés Megyében és Székesfehérváron. Tavasszal megalakult új szervezeti elemünk a Katonaolimpikon Baráti Társaság. Május végétől a járványhelyzet miatt sűrítve valósítottuk meg 30 beregi és szatmári előadással interaktív népmese programunkat. Júniusban alapítványukat érte az a megtiszteltetés, hogy útjára indíthattuk Szombathelyen a Szent Márton Lovagrendet. Ebben a hónapban térségi lovagi találkozóval vette kezdetét a Fejér és Veszprém Megyei lovagtársak szervezett együttműködése.
Az éves hagyományos nyári programok – Krajczáros Alapítvány két nemzetközi festőtábora, a Nemzeti Ifjúsági Olvasótábor, a Honvéd Fafaragó Szabadiskola (ebben az évben Búza Barna Fafaragó Szabadiskola), valamint az Irodalmi tábor – sikeresen megvalósult. Szeptember 3-án ért bennünket az a megtiszteltetés, hogy első alkalommal mi fogadhattuk a Szabolcs Szatmár és Bereg Megyei Falu és Tanyagondokok Egyesületének találkozóját, amelyen együttműködési szerződést is aláírtunk.
A Magyar Kultúra Napjához kötődő nemzetegyesítő hagyomány a Magyar Kultúra Napja Gála 25. alkalmához érkezett. Jubileumi rendezvényünket 2021. szeptember 18-án 11 órai kezdettel rendezzük meg a Honvédség Kulturális Központja (népszerű nevén Stefánia palota, Budapest, Stefánia út 36.) színháztermében, amelyre szeretettel várom lovagtársainkat. Itt adjuk át sikeres irodalmi programunk eredményeként a révkomáromi Jókai Művelődési és Múzeum Egyesülettel közösen alapított Jókai-díjat. Még van reményünk arra, hogy ez alkalomra elkészül évkönyvünk is. A gála megszervezése, és annak feltételek összeállítása mellett igen komoly feladatunk az év során elhunyt lovagtársak lovagi emlékoszlopa avatásának előkészítése. Az Európai Kultúra Napja alkalmából jegyzett eseményt 2021. szeptember 25-én (szombaton) 11 órai kezdettel valósítjuk meg. A korábban avatott 12 lovagtárs mellett a számot három ezévben posztumusz avatott társ növeli. Az összegyűlt feladathalmazt azzal csökkentettem, hogy a Kultúra Lovagrendje éves nemzetközi találkozójának összehívását későbbi időpontra – orvosi kezelésem miatt 2022-re – halasztom. Ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy az idén meghirdetett pályázatunk nem tartalmazza a posztumusz elismerést. A nemzetközi lovagi találkozónak döntést kell hoznia arra vonatkozóan, hogy a jövőben a lovagrend tagjainak állítsunk emlékoszlopot, (amelyen mindössze négy név szerepelhet), míg a további elismertek nevét csónakos fejfán rögzítsük. Fontos, hogy minden elhunyt elismertünkre tudjunk emlékezni!
Közvetlen előttünk álló feladat a „lovagi könyvtár” kialakítása, a lovagrend múzeumának berendezése, valamint Aranyossziget 2021-es fejlesztési programjainak megvalósítása és a térségi minőségi védjegy, az Örökség serleg, a Kultúra Lovagja cím, majd a Jókai irodalmi pályázat lebonyolítása. Ezen áttekintés után már látható, hogy szinte „azonnal” foglalkozni kell a 2020. január 22-i gála anyagi előkészítésével, amely feltételeinek megvalósíthatósága még homályos. Ehhez kérném az ez évben esetleg elmaradt vagy a következő évi támogatást.
Budapest, 2021. szeptember 5.


1 Lélekmadár hirlevél 2021

Virtuális kapcsolatot ápol a Lélekmadár hírlevél

A Kultúra Lovagja cím alapításakor elhatároztuk a lovagtársakkal való „örökös kapcsolatot”, amelyet az elismerésünk egyik pozitív sajátosságának tekintünk. Ezen belül – bízva abban, hogy nem veszi tolakodásnak – évi egyetlen levélben tájékoztatást küldünk elismertjeinknek a cím adományozás helyzetéről. A pandémia évében a helyzethez történő reagálás, illetve a láthatóvá vált problémák miatt háromszor „reptettük” a Lélekmadár hírlevelünket. Fontosnak tartjuk elismertjeink információellátását. Egyetlen Lovagtársunk akadt, aki jelezte, hogy nem igényli a kapcsolat ezen formáját. (Ezt tudomásul vettük.) Figyelembe véve, hogy elismertjeink egy részéhez interneten nem juthatott el, így azokat az évkönyvünkben is megismételjük.

LÉLEKMADÁR 1/2021. (02.21) HÍRLEVÉL

Tisztelt Kultúra Lovagja címmel elismert!
Kérem, hogy amennyiben lehetséges szánjon időt levelünk elolvasására, hogy tisztában legyen helyzetünkkel, tervezett eseményeinkkel, még akkor is, ha azokon nem kíván, vagy nem tud megjelenni. Az „örökös kapcsolat” magában foglalja azon cselekedeteinket, törekvéseinket, amelyek a lehető leghosszabb ideig biztosítják az elismert és az adományozó kapcsolatának fenntartását. Ez elsősorban a mi felelősségünk. Nekünk kell az adományozáshoz világos feltételrendszert, az alapítványhoz egyszerű, de szilárd alapokon nyugvó működési környezetet kialakítanunk, amelyet nyugodtan hagyhatunk örökül utódainknak. Ön dönti el, hogy levelünket a kéretlenek közé helyezi, vagy megismerve elképzeléseinket elmondja véleményét, és amennyiben teheti, támogatja azok megvalósulását. Az Ön véleményét is ismertetem az évente összehívott nemzetközi találkozónkon, így Ön is befolyásolja közösségi döntésünket.
Általában milyen szempontok alapján értékeli a környezet az anyagi előnyöktől mentes elismerést? Ismerjük a legfőbb megállapítást: az elismerés értékét maguk az elismert személyiségek jelentik. Fontos befolyásoló tényező az adományozás értékelésénél saját vagy lovagtársaink személyes tapasztalata. Elutasító az álláspontunk akkor, amikor láthatóan a szervezet „egyik tagját”, és nem a „legértékesebb emberét” javasolta elismerésre. Az elismerés minőségére nagy hatással van a döntéshozatalunk milyensége. Ezen belül a kívülállók is nagy jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a végső sorrend kialakításában részt vesz a Kultúra Lovagrendje öt földrész 28 országában élő, közel háromszáz személyisége. Az elismerés minősítésének második szempontja az, hogy ki az elismerés adományozója? Itt jegyezzük meg, hogy elsősorban maga a javaslattevő civil közösség az adományozó, az, aki a legjobban ismeri a jelölt példamutató tevékenységét. Másodsorban országos működési körű, közhasznú szervezetünk, amelyet működésének 25. évében 25 hosszú távú programunk felsorolásával szeretnénk levelünkben bemutatni. Az elismerés megítélésének harmadik eleme, hogy hol, milyen körülmények között, milyen kiegészítő elemekkel történik az adományozás. Elmondhatjuk, hogy létrehoztuk a Magyar Kultúra Napja országos jelentőségű hagyományos eseményét a Magyar Kultúra Napja Gálát, amelynek színvonaláról Ön személyesen meggyőződhetett, mindent megteszünk a gála hosszú távú fenntartása érdekében.
Az általánosan ismert három minősítési szemponton túlmenően, mi a kultúra lovagja cím adományozásához kapcsolt „legfőbb értéknek” a lovagok együttműködésének lehetőségét tekintjük. „Egymást szolgálva szabaddá válunk” állt az írás Artúr király, és megtalálható Aranyossziget lovagi asztalán. (Megjegyezzük, hogy az elismertek maguk kezdeményezték a találkozás lehetőségét. A Rákóczifalván, Olaszfaluban, Ikerváron és Újvidéken megrendezett lovagi találkozókon készítettük elő a zászlóbontást, majd a Kultúra Lovagrendje megalapítását.)
Talán közismertnek tekinthető az a tanulságos történet, amikor árvíz esetén „Szent Péter által a vallásos ember megmentésére eredménytelenül küldött három csónakot”. Az elismerésünk hosszú távú „túlélése” szempontjából hasonló „mentőcsónak” a 2004. július 10-én megalakult a Kultúra Lovagrendje, mert a kultúra lovagja cím alapítóinak elmúlása után ez lehet a kultúra lovagja cím hosszú távú fennmaradásának legfőbb kulcsa.
Az elmúlt 16 évben megteremtettük a lovagrend működésének kereteit, meghatároztuk küldetését, létrehoztuk emlékparkját, múzeumát, és levéltárát. Ebben az évben szeretnénk kialakítani szakkönyvtárát.
A Kultúra Lovagrendje, mint az önkéntes jelentkezésen alapuló szervezet legfontosabb eseménye a Kultúra Lovagjainak Nemzetközi Találkozója. Az alapítást a következő években megjelentek a közvetlen és hatékony együttműködés újabb lehetőségei. Ezen belül a „Kultúra Lovagjainak Megyei Találkozója” Csongrád és a Vas megyében. Sikeres térségi együttműködések a Hegyközben, Tolna megyében, Szlovákiában, a Muramentén és Békéscsabán. Jelenleg folyik a Fejér megyei és a SZSZB megyei lovagok találkozásának szervezése. A területi együttműködés mellett az irodalom és a képzőművészeti alkotótáborok területén sikeres a lovagtársak együttműködése. Végül, de nem utolsósorban említem a „Tarcsai lovagok” példaértékű összefogását, ezen belül kiemelten a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó gála magasszintű megszervezését.
Figyelembe véve a kultúra lovagjainak jellemzően magasabb életkorát és változó egészségi állapotát tudomásul kell vennünk, hogy rendezvényeinken való személyes jelenlétük korlátozott, ugyanakkor minden esetben örömmel olvassuk fel tanácskozást üdvözlő levelüket, megjelentetjük évkönyvünkben írásaikat és tudósításaikat, és egy-egy antológiát is szívesen színesítjük alkotásaikkal. Sok esetben anyagi hozzájárulásuk – mint „életjel” – válik számunkra kapcsolatot erősítő, megnyugtató tényezővé.
Kegyeleti helyünkön, az Aranyosapátiban található Aranyosszigeten, a Kultúra Lovagrendje Emlékparkjában már 186 lovagtársunkra emlékezhetünk. Évről-évre fokozódó számban látogatnak el hozzánk elhunyt lovagtársaink családtagjai, hozzátartozói, tanítványai, barátai és – nem egy alkalommal – a térségben nyaralást tervező ismerősét kéri meg a család a jelképes látogatásra. Mi magunk is emlékezünk. Minden évben szeptember 20-án vagy az azt követő szombaton, megszólaltatjuk az „Emlékezet harangját” külön-külön minden lovagtársunk emlékére.
A fentiek összegzéseként 2020-ban megteremtődtek a feltételek a Kultúra Lovagja cím „nemzeti értékké” emelésére. Ennek első lépéseként kezdeményeztük a kultúra lovagja cím adományozásának felvételét települési értéktárba. Azt tervezzük, hogy több évig tartó következetes munkával elérjük a megyei, majd az országos értéktári minősítést, és megteremtjük a hungaricum minősítés feltételeit.
Ezúttal éves levelemben nem a járvánnyal korlátozott 2020. év során végrehajtott programjainkat, értékteremtéseinket ismertetem – azokat az érdeklődők évkönyvünkben, honlapjainkon megismerhetik – hanem működésünk negyedszázados jubileuma alkalmából 25 hosszú távú program említésével bemutatni alapítványunkat. Az egyes témák kibontása honlapjainkon és évkönyvünkben lesz olvasható, illetve külön, személyes érdeklődés esetén azokat írásban megválaszolom.
2021. március 13-án 25 éves lesz a Falvak Kultúrájáért Alapítvány. A negyedszázad alatt következetesen és komplex módon törekedtünk küldetésünk megvalósítására. Programjainkat a körülmények és lehetőségeknek megfelelően, organikusan fejlesztjük, amelyet a jubileum okán 25 pontba vontam össze:
1. „Kultúrával a vidék felemelkedéséért” program („Virtuális Kulturális Központ”, tematikus ének, népzenei, népmesés, hagyományápoló programok, „Vidék kincsei” kiállítás) 2. Béke Barátság Nemzetközi alkotótábor 3. Kontaktivizmus művészeti és kultúraszervezői orientációs irányzat 4. Nemzetközi alkotóház-rendszer 5. Adrianus Nemzetközi Alkotóközösség, Dunai Nemzetközi Alkotókör, Honvéd Faragó Szabadiskola 14 ország 900 köztéri alkotás) 6. Nemzetegyesítő irodalmi program (bemutató, alkotótábor és Aranyhíd antológia) 7. Jókai díj (irodalmi pályázat, emlékbizottság, antológia) 8. Böszörményi László Faluház (értéktár, kiállítás, szakkönyvtár) 9. Magyar Kultúra Napja Gála 10. Kultúra Lovagja elismerés adományozása 11. A Kultúra Lovagrendje 12. „Örökség program” (munkacsoport, előadás, vetélkedő, honvédelmi tábor) 13. Örökség serleg és Örökség plakett elismerés 14. Négyeshatármenti civilszervezetek (Böszörményi László Alapítvány és Csurgóforrás Alapítvány) alapítása 15. „Kézfogás Kárpát-medencében Honismereti Kiskönyvtár” könyvkiadások 16. Kultúra Lovagrendje Évkönyv (kalendárium) 17 Kulturális Önkéntesek Napja 18. Anyanyelvápoló program (anyanyelvi olvasótábor, Katonai Kislexikon, Tisza-forrásvidéke Magyar Iskolahálózat, „Ifjú idegenvezető” elismerés) 19. Vidék biztonsága (hagyományápolás, konferencia, térségi információs központ, Vidékfejlesztési Akadémia, Felső Tisza Völgye Minőségi Védjegy, mintafalu elismerés) 20. Térségi Cigány Módszertani Művelődési Központ 21. Országfutók Csapata, Katonaolimpikon Baráti Kör 22. Falvak Kultúrájáért Civilhálózat (Európai Kultúra Napja kezdeményezés, nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, Rainprecht érem) 23. Béres János Tehetséggondozó Tanoda (alkotótábor, zenés estek, bál, határon átívelő ifjúsági együttműködés) 24. Emlékévek programsorozat (történelmi emlékévhez csatlakozás, országos vetélkedők) saját program: 2021. Búza Barna emlékév 25. Négyeshatármenti Művelődési Központ (2021-től nyári program, kajak, néptánc, harci sportok)
A Kultúra Lovagja cím adományozásának hosszú távú fenntarthatósága nagymértékben függ a program támogatottságától. Az elmúlt negyed évszázadban – bízva annak folytatásában – az anyagiakat jelentős mértékben a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a vele együttműködő, őt támogató szervezetek biztosították. Kiadási oldalon számolunk az adományozó gálához kapcsolódó kiadásokkal, amelyben segítségünkre van az alapítótárs: a Honvéd Kulturális Egyesület, az állandó védnök: a honvédelmi tárca, a díszvendég, és a lovagtársaink által szervezett „Vidék kincseit” bemutatóhelyek. Elismerésünk kellékeinek biztosítása évről-évre jelentős kiadás, amelynek előteremtésében alapító partnerünk: a Honvéd Kulturális Egyesület, rendszeres támogatónk: a Béres Alapítvány van segítségünkre. A gála meghívóit évek óta munkánkat ismerő barátaink „dobják össze”. Figyelembe véve a januári időpontot csak kevés alkalommal van lehetőségünk pályázati támogatást nyerni. Összességében elmondhatjuk, hogy a legszükségesebb kiadások elérhetik(nék) a kettő millió Ft-ot. A Kultúra Lovagja cím adományozásához feltétlen szükséges kiadások mellett meg kell szerveznünk az elismertek közösségei élete finanszírozását. A találkozókon résztvevők egyéni támogatása mellett nagyobb kiadásként számolnunk kell a Kultúra Lovagrendje Évkönyvével, amely egyesek szerint igazi „kincsesláda” lesz a századforduló magyar kulturális életét kutatók számára, valamint a Kultúra Lovagrendje Emlékparkjában elhelyezett lovagi emlékoszlopokkal. Sajnos az utóbbi időben igen jelentőssé vált a kapcsolódó postaköltség összege.
Az elismerés adományozása hosszú távú fenntartása érdekében a Kultúra Lovagrendje 15. túrkevei találkozója döntött, hogy a 2003-ban elfogadott minimum 5000 Ft-os működési hozzájárulást (támogatást) 2020-tól emeljük 10.000 Ft-ra. Ez sikertelennek bizonyult. 2020-ban sokkal kevesebb hozzájárulás érkezett be, mint a korábbi években. Ezen hozzájárulás ellentételezéseként küldjük meg évkönyvünket /Ez 2020-ban 2700 Ft nyomdaköltséget + 1200 (külföldre 3000) forint postaköltséget jelentett./ A hozzájárulásból kellene megszerveznünk lovagi eseményeinket, elkészíteni elhunyt lovagtársaink emlékoszlopát, valamint ennek kellene segítenie az elismeréshez kapcsolódó kellékek beszerzésében.
A körülmények hatására a kovácsvágási találkozón felvetettem, hogy mivel nincs fedezete az évkönyvnek, akkor ne legyen, vagy csak egy füzet az új lovagok bemutatásával, de a tanácskozás elutasította, és kérte az évkönyv változatlan oldalszámban való kiadását. Ezt az ellenmondást nekünk az alapítóknak kell megoldanunk, ezért az alábbi javaslatokat kívánom a Kultúra Lovagrendje 2021. évi nemzetközi találkozója elé terjeszteni:
1. Az önkéntes támogatás minimum összegét vegyük vissza 5000.- Ft-ra, ezzel párhuzamosan: Az évkönyv készüljön el a döntés szerinti oldalszámban, kizárólag a hozzájárulást küldőknek küldjük meg. (Ne adjuk át a gálán.) 2. Jelenjen meg interneten olvasható formában. 3. Valamennyi elhunyt elismertünk nevét jegyezzük fel a Kultúra Lovagrendje emlékparkjában külön erre a célra készült felállított közös, „csónakosfejfás” emlékoszlopra. 4. Törekedjünk arra, hogy képesek legyünk legalább a kultúra lovagrendje tagjainak „lovagi emlékoszlopot” emelni.
2021. évi rendezvényeink a Kormány döntésétől függően: Május 29.11.00 Budapest Stefánia palota XXV. Magyar Kultúra Napja Gála. Önkormányzati döntés függvényében: Bor, Kenyér és Kultúra Lovagjainak találkozója Nagytarcsa, július 9-11. Kultúra Lovagrendje nemzetközi találkozója: szeptember 24-27. Aranyosapáti – Aranyossziget. Az egészségügyi helyzet szerint szeretnénk több alkalommal Kárpátaljára látogatni. Az első alkalmat július végére tervezzük.

A működési hozzájárulás összege közvetlenül befizethető a Budapest Bank fiókjaiban vagy az általunk megküldött csekkel, átutalható a levél végén jelzett számlára.
Kapcsolattartás: kultura.lovagja@gmail.com, Telefon: + 36 70 2186535 számú telefonszámon.
Banki átutalás: Adrianus Alapítvány a Falvak Kultúrájáért, 1134 Budapest, Gidófalvy utca 29.
Bank neve és címe: Budapest Bank Zrt. Nyugati téri Fiók, 1131 Budapest Nyugati tér 4-5.
SWIFT/BIC kód: BUDAHUHB IBAN: HU88-10103104-39629722-00000002

Kérjük, hogy hívja fel környezete figyelmét tevékenységünkre és kérje, hogy aki teheti adója 1 %-ának felajánlásával segítse küldetésünk megvalósítását. Falvak Kultúrájáért Alapítvány székhelye: 1134 Budapest Gidófalvy út 29, Alapítvány adószáma: 18481747-1-41, számlaszáma: 10103104-39629722-00000002
Budapest, 2021. február 21.Honlapkészítés