FALVAK KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Kultúra a béke követe
Széchenyi2020
XXIII. MKN fotói 2019.01.19.
Támogatóink 2018.
ELISMERÉSEINK
2019. év Kultúra Lovagjai
Magyar Kultúra Napja Gála
Bemutatkozás, támogatók
államtitkári gratuláció
HONLAPJAINK
Az avatási ceremónia menete
1 % a gála támogatásáért
A Kultúra Lovagja elismerésről
Elismertek 1999-2015.
2016. év Kultúra Lovagjai
2017 évi Kultúra Lovagjai
2018. évi Kultúra Lovagjai
A gála díszvendégei
A gála programja
A gála bemutatása
JUBILEUMI GÁLA 2016
XXI. MKNG fotói 2017
XXII. MNKG fotói 2018
Örökség-serleg elismerésről
Örökség-serleg 2016
Örökség serleg 2017
Örökség serleg 2018
Örökség serleg 2019
Örökségünkért érem
Kultúra Lovagrendje
Kultúra Lovagrendje belépés
Lovagi emlékoszlopok avatása
EGY A NEMZET
ÉVES BESZÁMOLÓ 2016
ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.
ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.
ÉVES BESZÁMOLÓ 2013
ÉVES BESZÁMOLÓ 2012
BESZÁMOLÓ 2009
KISBÍRÓ
Együttműködési szerződés
2017. háttérinformációk
JÓKAI-DÍJASOK
ARANYOSSZIGET
2016. ÉVI PÁLYÁZATAINK
2017. ÉVI PÁLYÁZATAINK
2017 gála beszámoló
Fotók az alapítvány életéből
Támogatóink 2017.


Alapítványi köszöntő

KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Államtitkár Úr!
Tisztelt Rektor Úr! Kedves Vendégeink!

Megtiszteltetés számunkra, hogy a felsőoktatási intézmények közül elsőként a gödöllői székhelyű Szent István Egyetemmel köthetünk Együttműködési Megállapodást.
Azzal az egyetemmel, amely a „vidék egyetemének” vallja magát. Azzal az egyetemmel, amely államalapító királyunk nevét viseli. Annak a Szent Istvánnak a nevét, aki több mint ezer évvel ezelőtt Magyarországot az európai kultúra és az európai biztonság irányába próbálta orientálni.

Ezekben az ünnepélyes pillanatokban engedjék meg, hogy röviden szóljak a Falvak Kultúrájáért Alapítvány küldetéséről és tevékenységének célkitűzéseiről.

A nemzetközi kuratóriummal és nemzetközi közösségekkel rendelkező országos szervezetünk küldetésében rögzítette a hátrányos helyzetű települések, térségek és közösségek esélyegyenlőségének növelését, a lakosság életminőségének javítását, valamint a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyar közösségekkel való élő kapcsolattartással a magyar identitás megerősítését.

E kettős célnak – nevezetesen az anyaországi életminőség-fejlesztés és a nemzet egységesítése – alapja a kultúra, a művelődés, és a földrészeken átívelő együttműködés. Meghatározó sajátossága a hosszú távú, komplex gondolkodás.

Ennek érdekében hoztunk létre az elmúlt húsz évben a határokon átívelő közösségeket és intézményrendszer-hálózatot.

2012. augusztusától a vásárosnaményi térségben mintaprogramot valósítunk meg a gazdasági, társadalmi, infrastrukturális és szociális nehézségekkel küzdő a halmozottan hátrányos helyzetű települések és közösségek fejlesztése, gazdasági, kulturális és szociális hátrányainak mérséklése és esélyegyenlőségének növelése érdekében. Célunk, hogy a 29 településen hozzájáruljunk a hiányzó társadalmi erőforrások létrehozásához, illetve megerősítéséhez.

A Szent István Egyetem tanárainak egy része – köztük a Magyar Kultúra Lovagja – a kezdettől figyelemmel kísérték térségi életminőség-fejlesztő programunkat. Átérezték sokszor kilátástalannak tűnő küzdelmeinket, és személyesen látták az általunk létrehozott értékeket.

Az egyetemmel ma aláírásra kerülő szerződés megerősítheti kapcsolatainkat, és minőségileg megváltoztathatja küldetésünk szintjét.

Szándékunk szerint az egyetem professzorai, tanárai és hallgatói segítségével növekedhet a Felső-Tisza Völgye vidékfejlesztési térségben élők információhoz és forrásokhoz való hozzáférésének esélye, amely hosszabb távon a lakosság életminőségének javulását eredményezheti.

Az egyetem tapasztalatait felhasználva lehetőséget biztosítunk kutatások, és összegző rendezvények végrehajtásához. Általános tájékoztató előadásokkal, valamint a térség, a falvak vagy személyek problémáira konkrét választ adni képes képzésekkel fokozzuk a lakosság motiváltságát, valamint az öngondoskodáshoz és érdekérvényesítéshez való képességét.

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy javaslatokat tegyünk az életminőség javításához szükséges tudatosság kialakítására, ezzel lehetőséget szeretnénk adni az egyéneknek és közösségeknek a társadalmi fejlődés előnyeiből való részesedésre.

A program során kapcsolatot teremtünk a hasonló problémákkal küzdő térségek települései és civilszervezetei között. Összegyűjtjük a társadalmi és közösségi szempontból elmaradott területek problémáit és az azokra adható közösségi megoldásokat.

Az egyetem szakemberei segítségével és hálózataink koordinációjával lehetővé tesszük az elszórtan kialakuló kezdeményezések közös fejlesztését és a felhalmozott tudásanyag átadását. A jó gyakorlatok bemutatását.

Köszönöm a Szent István Egyetemnek, professzor doktor Tőzsér János rektor úrnak, a szerződést előkészítő Dr. Káposzta József dékán úrnak és kollégáinak – végül, de nem utolsó sorban professzor Szilágyi Tivadarnak a Magyar Kultúra Lovagjának – hogy lehetőségeikkel hozzájárulnak életminőség-fejlesztő programunk sikeréhez.

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
Rektori köszöntő

XX. Magyar Kultúra Napja Gála a SZIE-GTK és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány közötti együttműködési szerződés aláírása REKTORI KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Elnök Úr! Kedves Vendégek! Hölgyeim és Uraim!

Az első önálló Magyar Agrártudományi Egyetem megalapításának 70. évfordulóját az elmúlt évben ünneplő Szent István Egyetem rektoraként tisztelettel köszöntöm Önöket. Engedjék meg, hogy egyetemünk vezetői, oktatói és hallgatói nevében megkülönböztetett tisztelettel gratuláljak XX. Magyar Kultúra Napja Gála ünnepe alkalmából kitüntetésben részesülőket. Köszönöm Elnök úrnak a Szent István Egyetemet méltató kedves gondolatait.

Kérem engedjék meg hogy néhány mondatban én is bemutassam egyetemünket.

A Szent István Egyetem egy olyan tudás áruház, amely „Dunán innen, Tiszán túl” hat városban, igen széles szakkínálattal várja a felvételizőket. Központja Gödöllőn található, itt működik a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, a Gépészmérnöki Kar, valamint a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, ebben a tekintetben a SZIE a Budapesthez legközelebbi vidéki egyetem. Legtöbb hallgatója mégis a fővárosban tanul. Pesten az Állatorvos-tudományi Karon és az Ybl Miklós Építéstudományi Karon, Budán az Élelmiszertudományi Karon, a Kertészettudományi Karon , valamint a Tájépítészeti és Településtervezési Karon. Hozzá kell tenni, hogy a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar hallgatóinak közel fele, kétezer egyetemista, Angyalföldön – a kerület egyetlen felsőoktatási kampuszán - tanul, mivel Budapesten is nagyon keresettek az üzleti képzései. A Jászság fővárosában, Jászberényben főként a humán beállítottságúak tanulhatnak az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karon.

Békés megye tengelyén, Szarvason, Békéscsabán és Gyulán is van kampusza a Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karnak, amely elsősorban e régió vállalkozásainak kínál szakember utánpótlást, a nevével is kifejezett területeken. Ez a kiterjedt és jeles tudósgenerációk nevével fémjelzett, részben a felvilágosodás, a reformkor és a kiegyezést követő polgárosodás évtizedeiben gyökerező intézmény az értékőrzés és az innováció egyeteme. Oktatási és kutatási palettája agrár, bölcsészettudományi, gazdaságtudományi, műszaki, művészeti, pedagógusképzési, társadalomtudományi, természettudományi, orvos- és egészségtudományi területekre terjed ki és már szinte valamennyi karán zajlik angol nyelvű képzés. Kutatási eredményei az angolna mesterséges szaporításától az energianövények hasznosításáig széles körben szolgálják a gyakorlat igényeit.

A Szent István Egyetem célja az, hogy az élelmiszergazdaság területén a Kárpát-medencei oktatási tér tudásközpontjává váljon. Több kar is folytat alap-, illetve mesterszakon képzést határon túli magyar területeken és már arra is volt példa, hogy hazai és csíkszeredai hallgatók közösen végeztek innovatív ötleteket feltáró terepmunkát Székelyföldön.

A január 1-től a budai karok integrációjával 10 karúvá bővült, közel 20 ezer hallgatót számláló egyetem gyönyörű kampuszai megfelelő feltételeket nyújtanak arra, hogy az egyetemisták tanulmányaikat a legjobb környezetben, kellemes légkörben végezzék.

Egyetemünk széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolattal rendelkezik. A Falvak Kultúrájáért Alapítvánnyal a mai napon aláírandó együttműködési megállapodás kapcsolatainkat és ez által további lehetőségeinket bővítik.

Az együttműködés tervezett főbb irányai az alábbiak: a vidékfejlesztés lehetőségeinek kutatása hátrányos helyzetű térségekben, szakmai programok (kutatások, előadások, tanfolyamok) indítása, üzletember találkozók szervezése, különböző hazai és külföldi konferenciákon, tanulmányutakon való részvétel biztosítása, amely lehetővé teszi az azonos, vagy hasonló területen működő más szervezetek tapasztalatainak, legújabb kutatási eredményeinek, jó példáinak megismerését, térségi és konkrét települése fejlesztési tervek készítése, közös K+F+I pályázatok előkészítése, megvalósítása, workshop-ok létrehozása közös projektek indításához.

Az együttműködés célja, hogy a közös érdekek alapján, egymás tapasztalatait felhasználva választ keressünk a magyar vidékfejlesztés előtt álló legfontosabb problémákra, hozzájárulva ezáltal a magyar vidék gazdasági, kulturális és humánerőforrás fejlesztéséhez. A Szent István Egyetem vezetése nevében megköszönöm annak lehetőségét, hogy az együttműködési megállapodást a mai jeles napon írhatom alá. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket, esetünkben az együttműködési megállapodásunkban megfogalmazott céljainknak megfelelően.

Ehhez kívánok Önöknek jó egészséget, további erőfeszítéseket és eredményes tevékenységet! Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Budapest, 2016. január 22- én. Dr. Tőzsér János egyetemi tanár, rektor


Honlapkészítés