FALVAK KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Kultúra a béke követe
Széchenyi2020
XXIII. MKN fotói 2019.01.19.
Támogatóink 2018.
ELISMERÉSEINK
2019. év Kultúra Lovagjai
Magyar Kultúra Napja Gála
Bemutatkozás, támogatók
államtitkári gratuláció
HONLAPJAINK
Az avatási ceremónia menete
1 % a gála támogatásáért
A Kultúra Lovagja elismerésről
Elismertek 1999-2015.
2016. év Kultúra Lovagjai
2017 évi Kultúra Lovagjai
2018. évi Kultúra Lovagjai
A gála díszvendégei
A gála programja
A gála bemutatása
JUBILEUMI GÁLA 2016
XXI. MKNG fotói 2017
XXII. MNKG fotói 2018
Örökség-serleg elismerésről
Örökség-serleg 2016
Örökség serleg 2017
Örökség serleg 2018
Örökség serleg 2019
Örökségünkért érem
Kultúra Lovagrendje
Kultúra Lovagrendje belépés
Lovagi emlékoszlopok avatása
EGY A NEMZET
ÉVES BESZÁMOLÓ 2016
ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.
ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.
ÉVES BESZÁMOLÓ 2013
ÉVES BESZÁMOLÓ 2012
BESZÁMOLÓ 2009
KISBÍRÓ
Együttműködési szerződés
2017. háttérinformációk
JÓKAI-DÍJASOK
ARANYOSSZIGET
2016. ÉVI PÁLYÁZATAINK
2017. ÉVI PÁLYÁZATAINK
2017 gála beszámoló
Fotók az alapítvány életéből
Támogatóink 2017.


Beszámoló a 2012. évi közhasznúsági jelentéshez

(rövidített összegzés)

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:

Az együttműködő települések arculatának formálása, életminőségének fejlesztése, kulturális örökségének és hagyományainak feltárása, közkinccsé tételének fokozása, valamint hazai és nemzetközi kapcsolataik fejlesztése. Ezen belül kiemelt programként Petőfi Sándor szobor adományozása Halászteleknek, „Vámosok díszkapuja” adományozása Vámosatyának, valamint igen jelentős önkéntes munkával a telekesi római katolikus templom berendezéseinek (többek között oltár és padok) elkészítése, és újraszentelési ünnepsége színvonalának fokozása.

Térségi életminőség-fejlesztő, kapcsolatépítő programként a Felső Tisza Völgye Térségi Információs Központ létrehozásának előkészítése, valamint a fűzérradványi vadászfesztivál programjának határon átívelő gazdagítása.

Nemzetközi közművelődési és művészeti események szervezése. Ezen belül a XV. Magyar Kultúra Napja Gála megszervezése, amelynek díszvendége Ausztrália magyarsága volt. A Kultúra Lovagrendje nemzetközi találkozója Tihanyban. A XVIII. Béke Barátság Nemzetközi Alkotótáborok szabadiskoláinak megszervezése, illetve társrendezőként való közreműködés - Szabadka (SRB), Maribor (SLO, Európa Kulturális Fővárosa), Alsóbodok (SK), Terbesfehérpatak és Rahó (UA), valamint Aranyosapáti és Szedres (H).

Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi rétegek esélyegyenlőségének elősegítése. Ezen belül kiemelt feladatként a Böszörményi László Faluház építésének megkezdése Aranyosapátiban, és ennek egyik küldetéseként a Cigány Nemzetiségi Módszertani Művelődési Központ létrehozásának előkészítése. A Cigány Kultúra Napja hagyományteremtő megszervezése, és a cigányfiatalok hazaszeretetre nevelő (katonai) ifjúsági táborának lebonyolítása. Fővédnökség a murakeresztúri nemzetiségi nap rendezvényén. A nyíregyházi Cantémusz nemzetközi fesztivál két kórusának fogadása és programjának megszervezése Aranyosapátiban.

A határon túli magyarsággal kapcsolatos oktatói, nevelői és kapcsolatbővítő programok. 7. alkalommal bonyolítottunk le a révkomáromi Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesülettel közösen nemzetközi irodalmi pályázatunkat és adtuk át a Jókai díjat. A Tisza forrásvidékén élő szakemberek anyaországi kapcsolatainak létesítése. A rahói Ukrán Magyar Kulturális Együttműködési Társasággal közösen a Tisza forrásvidékén élő gyermekek néptánc és anyanyelvi táborának megszervezése. Társrendezőként magyar népművészeti bemutatókkal részvétel a II. Magyar Világtalálkozón, a „Határtalan összefogás” kapujának elkészítése. Hazai civilszervezetek kulturális küldöttségei kárpátaljai programjának megszervezése. A „Magyarország bemutatkozik Európa geográfiai középpontjában” öthetes eseménysorozat nemzetközi megszervezése. A felvidéki Alsóbodokon Eszterházy János emlékére a ”Hűség keresztútjának”, a vajdasági Bajmok emléktemetőjében a „Családok tragédiája” alkotások nemzetközi összefogással való elkészítése és adományozása. Örökség serleg adományozása hazai, horvátországi és székelyföldi ifjúsági szervezetnek.

Európai és euro-atlanti integráció elősegítése. Ezen belül fafaragó kiállítással, alkotótáborral és zenei bemutatókkal részvétel Maribor, Európa Kulturális Fővárosa programjában. „Európa ház” oszlopai faragásának megkezdése nemzetközi alkotótáborban Aranyosapátiban. Az Európai Kultúra Napja hagyományának nemzetközi szélesítése, és erre vonatkozó polgári kezdeményezés benyújtása az Európai Unióhoz. V. Európai Kultúra Napja eseménysorozatának megszervezése, ezen belül „európa találkozó” megszervezése a szlovéniai Cserföldön. Európa geográfiai középpontjában (UA) az „Európai összefogás kapuja” és az „Összefogás a Kárpátokért” alkotás elkészítése, és adományozása Európa geográfiai középpontjában. Aranyosapátiban a II. Kulturális Önkéntesek Napja megszervezése és 4 országból, 13 lovagtárs emlékoszlopának felavatása.

Az alapítvány elismerési rendszerének (többek között a Kultúra Lovagja, Örökség serleg és az Örökségünkért és az Európai integrációért érem) működtetése.

Közhasznú tevékenységek bemutatása

Az együttműködő települések arculatának formálása életminőségének fejlesztése, kulturális örökségének és hagyományainak feltárása, közkinccsé tételének fokozása, valamint hazai és nemzetközi kapcsolataik fejlesztése. A köztéri alkotások adományozása következtében Petőfi kert kialakítása Halászteleken. A szekszárdi középiskola alapítójának – Wigand János – emlékére emlékfal faragása és adományozása a szülőfalunak Varsádnak. A nemesmedvesi T-34-es harckocsi emlékhely megmentésének megszervezése. A vámosatyai Integrált Közösségi Szolgáltató Tér díszítése A vámosok díszkapujával. A telekesi római katolikus templom oltárának, padjainak, Keresztútjának, örökmécsesének elkészítése és ajtajának díszítése. A Felső Tisza Völgye Térségi Információs Központ közösségtalálkozójának megszervezése, a térségi „minőség-díj” megtervezése, és falukutatások elindítása. A térség díszvendégkénti meghívása a Magyarország bemutatkozása Európa geográfiai középpontjában programra.

Nemzetközi közművelődési és művészeti események szervezése. A 4 földrész 23 országára kiterjedő XV. Magyar Kultúra Napja Gála megszervezése, és díszvendége Ausztrália magyarsága kultúrájának népszerűsítése. A Kultúra Lovagrendje nemzetközi találkozóján a magyar kultúra és nyelv határának megerősítésével kapcsolatos Petőfi program kialakítása, majd a költő születésének 190. éves évfordulóján a Petőfi Sándor bicentenáriumi program meghirdetése. A XVIII. Béke Barátság Nemzetközi Alkotótábor keretében – együttműködve a Szlovén Fafaragók és Faszobrászok Szövetségével – Mariborban, (Európa Kulturális Fővárosában) egyhónapos nemzetközi fafaragó és faszobrászati kiállítás megszervezése. Öthetes összművészeti, nemzetközi eseménysorozat lebonyolítása Európa geográfiai középpontjában (Terbesfehérpatak Ukrajna). Együttműködve a Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesülettel nemzetközi festőtábor megszervezése Rahón (UA).

Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi rétegek esélyegyenlőségének elősegítése, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos oktatói, nevelői és kapcsolatbővítő programok, továbbá az Európai és euro-atlanti integráció elősegítése.
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
Fő küldetésünk a kulturális tevékenység, amelyen belül a közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása és gazdagítása, a művelődés és művészeti közösségek működtetése, önszerveződések támogatása, a lakosság életminőségének fokozása, művészi alkotómunka támogatása, feltételeinek gazdagítása és művészi értékek létrehozása. 1991. évi XX. trv. szerint.

Előadó-művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése. 2008. XCIX tv-ben foglaltak szerint. Kulturális örökség helyi védelméhez, ápolásához kapcsolódó feladatok. 2011. CLXXXIX. tv-alapján. A közművelődés és a kulturális együttműködés területén nemzetiségi feladatok végrehajtása és hozzájárulás esélyegyenlőséghez. 2011. CLXXIX tv. előírásai alapján.
Emberi jogok egyetemes nyilatkozata alapján a művelődéshez és a kulturális életben való részvétel jogainak érvényesítése kulturálisan hátrányos helyzetű településeken. Magyarország Alaptörvénye alapján végezzük a nemzetegységesítést és a határon túli magyarsággal való kapcsolattartást.

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

A kulturálisan hátrányos helyzetű hazai települések és a hazai nemzetiségek, Kárpát-medence határon túli magyar közösségei, valamint az emigráció magyarsága.
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
2012-ben meghaladja a 250.000 főt.

AZ ÁLLAMI FELADATOKAT VÉGREHAJTÓ, KÖZHASZNÚ, ORSZÁGOS SZERVEZET
2012. ÉVI MŰKÖDÉSÉT A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP TÁMOGATTA.

AZ ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI MUNKÁJA ALAPJÁN SZAKMAI PROGRAMJA 2013-BAN
NEM RÉSZESÜLT NEA TÁMOGATÁSBAN.Honlapkészítés