FALVAK KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Kultúra a béke követe
AZ ALAPÍTVÁNYRÓL
FKA HONLAPJAIRÓL
Kultúra Lovagja cím
MIT KELL TUDNI?
Az avatási ceremónia menete
Alapító lovagok
2024 év kitüntetettjei
2023 Magyar Kultúra Napja
2023 év kitüntetettjei
2022 év kitüntetettjei
2021. évi Kultúra Lovagjai
2020 évi Kultúra Lovagjai
2019. év Kultúra Lovagjai
2018. évi Kultúra Lovagjai
2022. évi támogatóink
2017 évi Kultúra Lovagjai
2016. év Kultúra Lovagjai
Elismertek 1999-2021.
TÁMOGATÓINK
Magyar Kultúra Napja Gála 2022
Magyar Kultúra Napja Gála
20 jubileumi gála
Kultúra Napja Gála 2022.
LÉLEKMADÁR
KISBÍRÓ
A Lovagrend emlékparkja
Honvédart Aranyossziget 2023
Örökség serleg 2022
Örökség serleg 2022
Örökség serleg 2021
Avatás fotói 2021.
Örökség serleg 2020
Örökség serleg 2019
Örökség serleg 2018
Örökség serleg 2017
Örökség-serleg 2016
Örökség-serleg elismerésről
XXIII. MKN fotói 2019.01.19.
XXII. MNKG fotói 2018
XXI. MKNG fotói 2017
Táncház program
Táncház program
ARANYOS MEGINT SZÉP LESZ
Örökségünkért érem
JÓKAI-DÍJASAINK
ÉVES PÁLYÁZATAINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
kapott és adott elismeréseink


Alapító Lovagok

Kultúra Lovagja cím alapító lovagjai

Alapító Lovagok 2023. január 22.

Dr. Deme Péter Budapest

Frömmel Gyula Budapest

Kovácsné Kővágó Anna Murakeresztúr

Csáky S. Piroska Újvidék (Szerbia)

Nagy József Rákóczifalva

Nejzsmák Emma Vaszilevna Rahó (Ukrajna)

Polyák István Úrhida

Sipos Gábor Budapest

Szabó József Budapest

Dr. Szabó Zoltán Túrkeve

Tar Károly Lund (Svédország)

Vörös Ákos Nagytarcsa
Egyetemes Kultúra Lovagja

Alapító Lovag

2020.01.18-án Mészáros Ilonka (Újvidék, Szerbia) elhunyta miatt az Egyetemes Kultúra Lovagja-alapító lovag címet átveszi dr. Csáky S. Piroska (Újvidék, Szerbia)Búza Barna elhunyt

2010. Búza Barna szobrászművész első elismertünk. Helyette 2011-ben dr Szabó Zoltán vette át az alapító lovag feladatait.Sigrid Boese Pirschel ehunyt

2006. Sigrid Boese Pirschel elhunyt, helyette Nejzsmák Emma (Rahó (Ukrajna) vette át az alapító lovag feladataitalapító lovagok

alapító lovag kooptálása

ALAPÍTÓ LOVAGOK (Kiegészül a lovagi kerekasztaI)

A kultúra lovagja cím legfőbb Tanácsadó Testületét a 12 főből álló az alapító lovagok alkotják. A cím alapító lovagjai egyéni jelölési joggal rendelkeznek, részt vesznek a pályázatok belső(első)körének összeállításában, valamint a lovagi találkozók szakmai előkészítésében.

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriumának feladatai közé tartozik a kultúra lovagja cím alapító lovagjainak kooptálása, amelyet a korábban felavatott, lovagi címet példamutatóan viselő és népszerűsítő lovagokból kerül ki. Az Alapítvány igyekszik a választásnál hasonló területről, érdeklődési körből kooptálni.

Az Alapítvány az elmúlt évtizedekben nyújtott példamutató, önzetlen teljesítménye alapján 2024. január 20-án egyetemes kultúra lovagja-alapító lovag címet adományoz:

alapító lovagok

Dr. Tanka László

Dr. Tanka László (Budapest) újságíró, jogász, közéleti vezetőnek, a magyar kultúra lovagja
Indoklás: A Panoráma Világklub 95 országban, 253 társklub létrehozójának alapító elnöke; a Magyar Világtalálkozók rendezvénysorozatainak főszervezője; az American Hungarian Panoráma világmagazin alapító főszerkesztője; a Médiamix Kiadó által megjelentett mintegy száz könyv szerkesztője, írója; számos jótékonysági, karitatív program kezdeményezője és megvalósítója. A diaszpórában élő és a Kárpát-medencei magyarok nemzeti öntudatának megőrzése, teljesítményük megismertetése érdekében három évtizede végzett kiemelkedő újságírói, szerkesztői, kiadói, közösségépítő és szervezői munkájáért.

alapító lovagok

Végh József

Végh József (Diósjenő) Nyugat-Nógrád helytörténésze, a magyar kultúra lovagja
Indoklás: Felmenői követendő példája alapján olyan népművelővé vált, amilyen néptanító volt az ő nagyapja. Gyermekei már az ötödik fokozatot jelentik a pedagógus dinasztiában. Helyőrségi Művelődési Otthonok és Művelődési Házak vezetése mellett a térség közművelődési felügyelőjeként is segítette a kisfalvak kulturális életét. Nyugdíjazását megelőzően tizenhárom éven át igazgatta a penci múzeumot. Azóta „főállású” helytörténész. Tizenhat volt, amikor megbízást kapott faluja történetének kutatására. Ez megnyitotta számára levéltárakat és múzeumok adatbázisait. Az elmúlt évtizedekben százhúsz helytörténeti kötetet adott ki. Van olyan település is, ahol már a nyolcadik kötete is elkészült. Térség újságírójaként rendszeresen küldte tudósításait országos és megyei lapokba. Szűkebb régiója mellett örömmel tesz eleget meghívásoknak, ha kutatni vagy mesélni kérik. Munkáját számos esetben oklevelekkel és díjakkal is elismerték. Ezen közül kiemelkedik a magyar kultúra lovagja cím. Népművelői munkáját elismerő országos és megyei díjak tulajdonosa. Szülőfaluja díszpolgára, Rétság város Pro Urbe díjasa, de ugyanilyen fontos számára a mindössze szárharminc lakosú Pusztaberki díszoklevele, valamint Nógrád és Nagyoroszi kitüntetése is.
2023-ben bekövetkezett változások miatt két alapító lovag avatása vált szükségessé


Honlapkészítés