FALVAK KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Kultúra a béke követe
Széchenyi2020
Avatás fotók 2018. 01.20.
Bemutatkozás, támogatók
HONLAPJAINK
1 % a gála támogatásáért
Támogatóink 2017.
XXI. MKN Gála fotói
KULTÚRA LOVAGJAI 2018
A Kultúra Lovagja elismerésről
Mit kell tudni ?
Az avatási ceremónia menete
A gála programja
2017. háttérinformációk
Elismertek 1999-2015.
2016. év Kultúra Lovagjai
Kultúra Lovagjai 2017-ben
JÓKAI-DÍJASOK
ÖRÖKSÉG SERLEG 2018
Örökség-serleg elismerésről
2016. évi gála
2016 Díszvendég
A gála bemutatása
Örökség-serleg 2016
Örökség serleg 2017
Örökségünkért érem
2017. ÉVI PÁLYÁZATAINK
2016. ÉVI PÁLYÁZATAINK
KISBÍRÓ
Együttműködési szerződés
Kultúra Lovagrendje
Kultúra Lovagrendje belépés
Lovagi emlékoszlopok avatása
ÉVES BESZÁMOLÓ 2016
ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.
ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.
ÉVES BESZÁMOLÓ 2013
ÉVES BESZÁMOLÓ 2012
BESZÁMOLÓ 2009
ARANYOSSZIGET
Fotók az alapítvány életéből
2017 gála beszámoló
EGY A NEMZET 2017


Kultúra Lovagrendje

Alapítva 2003-ban

A Kultúra Lovagja címmel elismertek közösségének kezdeményezésére – 2003. január 22-én bontott zászlót a Kultúra Lovagrendje.

A lovagrend tagjai az Egyetemes Kultúra Lovagja, a Magyar Kultúra Lovagja, valamint a Magyar Kultúra Apródja címmel elismert személyek lehetnek önkéntes jelentkezés alapján

A lovagrend közösségi missziói:
1. A Kultúra Lovagja cím és annak adományozó eseményeként a Magyar Kultúra Napja Gála színvonalának magas szinten tartása.

2. A kulturálisan hátrányos helyzetben lévő települések életminőségének javítása, kapcsolataik fejlesztése.

3. A családdal együttműködve a posztumusz avatott és az évek során elhunyt lovagtársak életművének gondozása.

4. A magyar kultúra és nyelv határának megerősítése, kiemelten a Tisza-forrásvidéke Vasárnapi Iskolahálózat működésének támogatása.

A Kultúra Lovagrendje közösségének szellemi kapacitása értékes kincs, melynek segítségével egész Földet átfogó civil összefogás valósul meg a kultúrák egyenrangúságának biztosítása érdekében.

A lovagrend tagjai minimálisan évi 5.000.-Ft-os támogatással segítik a missziók teljesítését. A támogatás tartalmazza a Kultúra Lovagrendje évkönyv térítésmentes biztosítását és a lovagrend nemzetközi eseményire való meghívásokat.

Lovagrend tagjainak névjegyzéke
Pontosítva 2012. január 22.

A Kultúra Lovagrendje Évkönyve évente nyilvánosságra hozza a lovagrend névjegyzékét, amelyet a Kultúra Lovagja/Apródja címmel elismertek írásos jelentkezése alapján állítunk össze. Névjegyzékünk – mint minden névsor – tartalmazhat pontatlanságot. Jelen összeállításban külön *-al jelöltük az igazolvánnyal még nem rendelkező személyeket, részükre a májusi találkozóig készíttetjük el az azonosító okmányunkat, valamint + jellel a 2012-es évre vonatkozóan támogatást nyújtókat és ++ jellel a közösen elfogadott feletti összeggel támogatókat.

Tájékoztatásul elmondjuk, hogy az évkönyv előállítási ára és postai költsége az elmúlt évi szinten marad, azaz 3000.- Ft. A tagsági igazolvány 2.500.- Ft, az ezüst kitűző előállítási ára is 2.500 Ft-ba kerül. Azon személyek, akik április 30-ig nem jelzik tagsági szándékukat, csak a következő évben vehetik át igazolványaikat.


A
Albert István mkl
Ambrus István mkl
dr. Aniszi Kálmán mkl +
Antalfy István mkl


B
Bada István mkl +
Bada Johanna mkl +
Bagi Ferenc mkl ++
Bakó Ildikó mkl +
dr. Balázs Ferenc mkl ++
Bank Lajos mkl +
Baranyai Lajosné mkl +
Baunok Béla mkl +
Bába Lúcia mkl +
Bella Péter mka +
dr. Benkő Éva mkl
Benkő Pál mkl
Berkes Sándor mkl
Béres János mkl ++
Béresné Szőllős Beatrix mkl ++
Binderné Palocsay Erzsébet mkl ++
Borbíró Lajos mkl +
Bóta József Sándor * ++
Both Aranka mkl
Harro Bräuniger ekl
Buják Vince mkl +
† Búza Barna kl (alapító lovag)

C
dr. Csáky S. Piroska mkl +
dr. Csák József mkl +
dr. Csáky Károly mkl
Csendes Ferenc mkl ++
Csikász Gáborné mkl
Csoma Gergely mkl
Csorba István Kadosa mkl
Czidráné Bodza Klára +

D
Darabán János ekl
Dánielisz Endre mkl
Dévai Nagy Kamilla mkl

E
dr. Erdős Bartha István mkl
dr. Eszenyi Gyuláné mkl +

F
dr. Fábri Mihály mkl
Farkas Beke Nándor mkl +
Fejérpataky Tivadar mkl
Fodor István Ferenc mkl
Földes Imre mkl +
Frits Sándorné mkl +
Frömmel Gyula kl (alapító lovag) +
Fenyvesvölgyiné Tóth Mária Zsuzsanna +

G
Gaal György Elemér mkl
prof. dr. Gadányi Károly mkl +
Galó Józsefné mkl +
Dr. Gál Tibor mka *+
Gálfalvi Gábor mkl +
Gálné Kovács Irma mkl +
Gáthiné Bodó Irén mka
Glogovácz István mkl +
Góg János mkl +
Gönc Mihály László mk +l
Gulyás András mkl
Gyarmati Tiborné mkl +

H
Hadobás Pál mkl
Hábencius Ferenc mkl +
Hahné Duray Éva mkl
Hajdú Jenő mkl
Prof. Robert Hammerstiel mkl
Hegedűs Gergő mka +
Herbály Jánosné mkl
dr. Higyed István mkl
Yamaha Hiroko mkl
Horváth Ágota mkl +
Horváth György mkl
Hováth Győző mkl * +
Hornyák Gyula mkl
v. Horváth Vilmos Vendel mkl
Hudák Józsefné mkl +

I.
Ihász Kovács Éva mkl

J
† dr. Jáki Ferenc kl (alapító lovag)
Józsa Anna Borbála mkl +
Juhász László mkl

K
Kanizsa József mkl +
Kádár Imréné mkl
† Kégl Antal mkl
Király Lajos mkl +
Kiss Anna ++
Komjáthy Kálmán mkl
Kovács Andrásné mkl +
Kovács Ferenc mkl ++
Kovács Imre mkl
Kovács István József mkl* +
Kovácsné Kővágó Anna mkl +
Kovács Norbert mka +
Köteles Erzsébet mkl
Kőszegfalviné Pajor Klára mkl +
Krajnikné Hegyi Irén mkl
dr. Kurucz Ferenc mkl +
Kusztos Tibor mkl

L
Lőrinczné Dolgos Ilona mkl
† dr. Legányi Marianna mkl
Fr. Lakatos Sándor mkl +
Lakrovits László mkl +
Licsicsányi István mk +l
Likó János mkl +

M
Magyar Imre mkl
dr. Majzik István mkl +
† Makovecz Imre mkl
dr. Marácz Károly László mkl
dr. Márkus Miklósné Natter - Nád Klára mkl +
Mészáros Ilonka mkl +
Mészáros Magdolna mkl *
Micsik Béla mka
Molnár Gergely mkl +
Mosoni Mihály mkl +
Mözsi Szabó István mkl
dr. Motorcza Gyula mkl +
Murányi Zsigmondné Bodnár Mária mkl +

N
Nádas Imréné mkl +
Nagy Géza mkl *
Nagy Imréné Mozsgai Anna mkl +
Nagy József kl (alapító lovag)
Nagy Katalin Matild mka
Dr. Nagy Mária Lucia mkl
Nagy Zoltán mkl +
Nejzsmák Emma ekl (alapító lovag)
Németh István mkl +
Németh Istvánné mkl
Németh Sándor mkl
Nick Andrea ka (alapító apród) ++
Nick Ferenc mkl (lovagrend alapítója) +
Nyers Csaba mkl ++

O
Oláh László mkl +
† Oláh Lászlóné mkl
Országh László mkl +
Ősz Gyula mkl ++

P
Pallér Attila mkl +
Pál István mkl
Pálfi András mkl
dr. Pálfy Géza mkl *+
Papp Erzsébet Anna mkl
Papp János ezredes mkl +
Pásti József mkl +
Pintér Éva mkl +
Pocsai Vince mkl
Pócs Margit mkl +
Polyák István kl (alapító lovag) ++
Pregitzer Fruzsina mkl


R
Rabóczki Lászlóné mkl +
Radács Béla mkl +
Rakó József mkl +
dr. Rácz Zoltán mkl
dr. Rácz Zoltánné mkl
Rajkai Zsomborné mkl +
Rosengart Béla mkl ++

S
Sajtos József mkl +
Sarkady Szabó Julianna mkl
Schindler János mkl
Selmeczi Kovács Attila mkl *+
Sere Mihály mkl *+
dr. Simek Viktor mkl
dr. Simor Ferencné Bokody Éva mkl
† Somorjai Gábor Lehel mkl
Dr. Suba Györgyné mkl *+
Sudár Lászlóné mkl
Sülye Károlyné mkl

SZ
Szabó István mkl +
Szabó József mkl ++
dr. Szabó László mkl
dr. Szabó Zoltán mkl ++
Szalma Mari mkl
dr. Szanati József mkl +
Szántai Sándor mkl ++
Szécsényi Olivér mkl +
Szegedi Miklósné mkl +
dr. Székely András Bertalan mkl +
dr. Székely Mendel Melinda mkl +
Szentpéteri Gabriella mkl +
Szerencsés János mkl +
v. Szilágyi Árpád József mkl +
Szilágyi László mkl
prof. Szilágyi Tivadar mkl
† Szőcs Lajos mkl
dr. Szőke Anna mkl +

T
Takó Gábor mka
Tamás Károlyné mkl
Tar Károly ekl
Tavaszi Noémi mkl
Tárkányi Imre mkl +
Tóth Ferenc mkl
Tóthné Szabó Mária mkl ++
Törő György mkl
† T. Pataki László mkl

U
† Újvári László mkl
dr. Ulbrecht Sándor mkl
dr. Utry Attila mkl +

V
Vass József mkl
Váray Károly mkl
Varga Gézáné mkl * +
dr. Varga József mkl
Végh József mkl +
Vencseli István mkl *
Veres – Kimpf Mária * +
dr. Vraukóné Lukács Ilona mkl +
Vörös Ákos kl (alapító lovag) +
Weinrauch Katalin mkl +

Z
Zdenko Mikula ekl


Honlapkészítés