FALVAK KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Kultúra a béke követe
Széchenyi2020
XXIII. MKN fotói 2019.01.19.
Támogatóink 2018.
ELISMERÉSEINK
2019. év Kultúra Lovagjai
Magyar Kultúra Napja Gála
Bemutatkozás, támogatók
államtitkári gratuláció
HONLAPJAINK
Az avatási ceremónia menete
1 % a gála támogatásáért
A Kultúra Lovagja elismerésről
Elismertek 1999-2015.
2016. év Kultúra Lovagjai
2017 évi Kultúra Lovagjai
2018. évi Kultúra Lovagjai
A gála díszvendégei
A gála programja
A gála bemutatása
JUBILEUMI GÁLA 2016
XXI. MKNG fotói 2017
XXII. MNKG fotói 2018
Örökség-serleg elismerésről
Örökség-serleg 2016
Örökség serleg 2017
Örökség serleg 2018
Örökség serleg 2019
Örökségünkért érem
Kultúra Lovagrendje
Kultúra Lovagrendje belépés
Lovagi emlékoszlopok avatása
EGY A NEMZET
ÉVES BESZÁMOLÓ 2016
ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.
ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.
ÉVES BESZÁMOLÓ 2013
ÉVES BESZÁMOLÓ 2012
BESZÁMOLÓ 2009
KISBÍRÓ
Együttműködési szerződés
2017. háttérinformációk
JÓKAI-DÍJASOK
ARANYOSSZIGET
2016. ÉVI PÁLYÁZATAINK
2017. ÉVI PÁLYÁZATAINK
2017 gála beszámoló
Fotók az alapítvány életéből
Támogatóink 2017.


A XXI. MAGYAR KULTÚRA NAPJA GÁLA FORGATÓKÖNYVE
2017. január 22. programja

Helye: Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központ (Budapest, XIV. Stefánia út 34) színház és előtere
Díszvendég: Szatmárvidéke (Szatmárnémeti)

I. Előkészítő időszak:)

09.30 Rendezői készenlét
Színpad berendezése: Pulpitus állómikrofonnal, normál asztalok kb. 4 m hosszan (Örökség serlegek és oklevelei, Kultúra Lovagja elismeréshez: oklevél, kitűző, nyakdísz, kiadvány, ajándék a díszvendégnek), álló mikrofon, kicsi dohányzó asztal a kardnak és pajzsnak, aranykönyv, 1 db 3-as zászlótartó (Kultúra Lovagrend zászlaja, díszvendég Szantmár Megye és Szatmárnémeti), függesztve uniós és magyar zászló a rendezvény körlogójával, sajtóhátfal, DVD-k a felvételhez. Bőrönd pulpitus a Vizsolyi Bibliához, asztal a citerához, FKA pulpitus az „Aranykönyvhöz.
Bemutatkozó csoportok néhány mondatos ismertető anyaga, Szatmár-vidéke emlékszalagja, határozatok, meghívó okmány Szlovéniának, hangosítás, filmfelvétel ellenőrzése, megbeszélés a fotósokkal.

10.00 A vendégek fogadása. A díszvendég tánccsoport, a Koronaőr Egyesület, és a lovagok a színház öltözőjében öltöznek át.
Fogadóbizottság: Szabó József mkl, Pandák Pál mkl, Rosengart Béla mkl,
Regisztráció és Felső-Tisza Völgye bemutató: VIP, lovagjelöltek és Örökség-serlegesek: Pajor Klára mkl
Színpad berendezés: Nick Ferenc mkl, Pásti József mkl, Polyák István kl
Hangosítás: Landberger Tamás technikus
Díszőrség és kisbíró: Novák Gyula szervezésében
KLR zászlóvívő: Lengyák István mkl
Szent Korona: v. Wott Imre
Vizsolyi Biblia: …………….
Fotósok: …………… Péter, Nick Andrea, Szűcs Pál, Végh Zoltán
Filmfelvétel: Riskó Péter
Ültetés segítői: Kanizsa József mkl, Papp János mkl, Szabóné Tóth Mária mkl
Termékbemutatók: 1.Szatmár és vidéke (Szatmárnémeti) 2. Hegyköz (Kovácsvágás, Füzérradvány); 3. Vasi hegyhát (Telekes) 4. Sárvíz (Szabadbattyán), 5. Gödöllő és környéke, 6. Felső-Tisza Völgye (Aranyosapáti), 7. Honfoglaló elődeink ételei (Nyers Csaba mkl), 8. Vizsolyi Biblianyomtató Műhely.
Kiállítás és termékbemutató koordinátora: Nick Katalin
Segítők: Koleszár Andrásné, Székely Lászlóné
Adományozó Testület összeállítója: Frömmel Gyula kl (külön lapon, az első sorba üljenek!)
Narrátor: Pásti József mkl,
Kultúra Lovagrendje avatás határozatának ismertetője: Polyákné Gulyás Erika:
Örökségünkért serleg határozatának ismertetője: Tárkányi Imre mkl

Gála készenléte: a színpad berendezve, vendégek elfoglalták helyüket, a díszvendég kórusok a nézőtér bal oldalán 4-5 széken

10.40 (I.) A gála közvetlen előkészítése
Tartalma: - Szlama László mkl és fia citerázik, amelyet a díszvendég citerása dallal zár.

10.57 Narrátor bemutatkozása, szervezési információk
- Lovagi virrasztás

Narrátor (1)
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pásti József, az Ikervári Általános Művelődési Központ igazgatója, a Magyar Rádió Szombathelyi Regionális és Nemzetiségi Stúdiójának munkatársa, a Magyar Kultúra Lovagja vagyok. Önöket Szlama László a Magyar Kultúra Lovagja és ifjabb Szlama László citeramuzsikával,. valamint Mészáros Amanda citeramuzsikával és énekkel fogadta. Kérem kedves Vendégeinket, hogy szíveskedjenek helyeiket elfoglalni. Kérem a sorokat töltsék fel, és kapcsolják ki mobiltelefonjaikat. Kérem a színpadra Szatmárnémetiből Kánya Rékát, a Szatmári Református Gimnázium tanulóját Patóházáról.

Megjegyzés: A rendező lovagok a soroknál kérik a feltöltést. A nézőtér bal oldalán, minden sor szélső székein a díszvendég kórusának tagjai ülnek (3-4 széken) Amikor a tanuló feljött a színpadra folytatja.

Narrátor (2)
Kedves Vendégeink!
A Magyar Kultúra Napja nemzeti imádságunk születésnapja. Első himnuszunknak a „Boldogasszony Anyánk” kezdetű egyházi ének tekinthető. A Kárpát-medencében szervezett kulturális rendezvényeken – mint ahogy ma is – gyakran énekeljük régi és új Himnuszunkat egyaránt.
Kölcsey Ferenc nemzeti imádságunkat „Himnusz a magyar nép zivataros századaiból” címmel 1823-ban ezen a napon fejezte be. Erkel Ferenc megzenésítésében 1844. július 2-án hangzott fel először a Nemzeti Színházban, és 1989-ben foglalták törvénybe. Ez a nap immár 21. éve a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Honvéd Kulturális Egyesület kezdeményezésének eredményeként a nemzetegységesítés példája, a társadalmi szervezetek nemzetközi találkozásának ünnepe, a magyar kultúra legjelesebb ünnepéhez kapcsolódó országos jelentőségű hagyomány.

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Ünnepségünk fénypontja a Kultúra Lovagjainak avatása. A Magyar Kultúra Napja Gálát a Kultúra Lovagja pályázat tavaszi meghirdetése, a civilszervezetek önértékelése, a pályázattal járó izgalom, 12 ország 195 lovagjának értékelésben való együttműködése, majd a közösségek karácsonyi ajándékaként a jelölés átadása előzte meg.
A lovagavatásra a történelem során általános érvényű szabályzat nem volt. A XII. századi írások szerint a lovagok az avatása előtti napon meggyóntak, majd fürdőbe mentek. Az utolsó éjszakát a templomban imádkozással és virrasztással töltötték. Ezek után lelkileg és testileg egyaránt megtisztultan várták avatásukat.
Kérem Önöket gondolatban ugorjunk vissza egy évezredet, és lélekben – együtt a jelöltekkel – éljük át az átvirrasztott éjszakát.

Megjegyzés: A világítás lekapcsolódik, majd vers során ütemezve visszajön. A vers után azonnal a vegyeskórus egy dalt énekel.

11:05 A Szent Korona fogadása
- a Szent Korona másolata,
- a vizsolyi Biblia másolata
- a lovagrend, Partium, Szatmárnémeti és a közreműködő szervezetek zászlóinak bevonulása,
- Himnusz

Narrátor (3)

Tisztelt Ünneplő Közönség!
A virrasztás hangulatát Kánya Réka tanuló verssel, valamint a Szatmár Református Egyházmegye Lelkész Kórusa és a Szatmárnémeti Református Gimnázium Gyermekkara dallal hozta szívünkhöz közelebb.
A gála megnyitásaként kérem Önöket felállva, – a díszvendég vegyeskarral együtt – a Boldogasszony Anyánk éneklésével fogadjuk a Kultúra Lovagrendje, és az együttműködő szervezetek zászlaját, valamint államiságunk legfőbb jelképét a Koronaőr Egyesület szolgálatában érkező Szent Korona másolatát, a Vizsolyi Bibliakészítő Műhely és Élménymúzeum szolgálatában érkező Vizsolyi Bibliát, valamint a Kultúra Lovagrendje, a díszvendégek és a közreműködő szervezetek zászlaját. .

Kérem Önöket, hogy a díszőrség felsorakozása, és a Szent Korona elhelyezése után a többszólamban éneklő vegyeskarral közösen énekeljük el nemzeti imádságunkat, a Himnuszt.

Megjegyzés: Az énekkar a padsorokból kilépve a bal lépcsőn áll fel. A bevonulás sorrendjét jobb oldalon az előtérben állítjuk össze. A Himnusz után a díszőrség kivételével mindenki lejön a színpadról, csak a Szent Korona és a Biblia másolata melletti őrség marad. Ezt követően Novák Gyula terve alapján történik a váltás. A váltások tagjai: Kultúra Lovagrendje tagjai, Zrínyi Kadétok, hagyományőrző szervezetekből tevődik össze. FONTOS: A bevonulókkal együtt jönnek be a gála megnyitásánál közreműködők (Nick F., Pataki Cs., Pahocs J., Simon A.)

11:15 A gála megnyitása
11.15 Rendezői köszöntő: Nick Ferenc mkl
11.20 Pataki Csaba Szatmár Megyei Tanács elnöke köszöntője
11.25 Pahocsa Júlia mka Reményik Sándor: Az ige
11.28 Reformáció emlékéve áhítat:
- Kórus: Hatalmas Isten népek közé szórva
- Nt. Simon Attila: Igeolvasás, magyarázat
- Kórus: Adj békességet
- Ima: Mi Atyánk
- Áldás.
- Kórus: Égi felség áldunk Téged

Narrátor (4)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A gála ünnepélyes megnyitása következik. Felkérem Nick Ferencet, a Kultúra Lovagrendje alapító lovagját, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma elnökét, hogy a rendezőszervezetek, majd Pataki Csabát, Szatmár Megye Tanácsa elnökét, hogy a díszvendég részéről mondja el ünnepi köszöntőjét. Ezt követően a reformáció 500. évfordulójára emlékezünk. Verset mond Pahocsa Júlia a Magyar Kultúra Apródja a Pázmány Péter Hittudományi Egyetem hallgatója. Igét olvas és magyaráz nagytiszteletű Simon Attila Szatmárudvari lelkipásztor. Az ünnepi emlékezést a kórus éneke teszi teljessé.

Megjegyzés: Egyszerre a bevonulókkal együtt megyünk fel a színpadra, és Pahocsai Júlia verse után – Nt úr kivételével - lejövünk.

11:48 Örökség serleg elismerések átadása:
- Ifjúságot köszöntő dallamok a Szent István Konzervatórium rézfuvósai
- Örökség-serlegek átadása
- Örökség serleggel kitüntetett Szatmárnémeti Református Gimnázium Gyermekkara szatmárvidéki népdalokkal köszönti az elismert ifjúsági közösségeket
Narrátor (5):

Kedves Vendégeink!
Higyed János Bence és Lukács Vendel a Szent István Konzervatórium rézfúvósai köszöntik az Örökség serleg elismerésük átvételére érkezett hagyományápoló ifjúsági közösségeket. A Magyarország Felfedezői Szövetség és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány 2005-ben alapított Örökség serleg elismerését a magyar kultúra ápolásáért eddig öt ország 29 hazai és határon túli ifjúsági közössége vehette át. Mától hat ország 33 közössége mondhatja el magáról „Örökség serleggel kitüntetett.”

Az „Örökség-serleg” elismerés átadására felkérem Rakó Józsefet a Magyarország Felfedezői Szövetség örökös tiszteletbeli elnökét, Nick Ferencet és Dévai Tibort a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumának tagjait, Mészáros Magdolnát a Magyar Kultúra Lovagját, valamint a Falvak Kultúrájáért Alapítvány határozatának ismertetésére: Tárkányi Imrét, a Magyar Kultúra Lovagját. Az elismerések átvétele után az elismert közösségeket és vendégeinket az Örökség serleggel kitüntetett Szatmárnémeti Református Gimnázium Gyermekkara szatmárvidéki népdalokkal köszönti.

Az Örökség serleggel kitüntetett Szatmári Református Gimnázium Gyermekkórusa Higyed Gyöngyi a Gimnázium vallás-énektanára 10 éve hozta létre a Gimnázium alsó tagozatos Gyermekkórusát. A kórus létszáma 30-50 fő közötti. Számtalan iskolai, egyházi, kulturális és nemzeti ünnepen énekelnek. A Lelkipásztor Kórussal szinte első perctől kezdve szoros együttműködésben példázzák a nemzedékek közötti zenei kapcsolódás fontosságát. Az elmúlt esztendőben a Falvak Kultúrájáért Alapítvány a gyermekkórus tevékenységét Örökség serleggel ismerte el.

Megjegyzés: Amikor a képviselők felérkeztek a színpadra, akkor a Tárkányi Imre – egyenként – olvassa a határozatot, majd megvárja, amíg átadják a serleget és az oklevelet, majd folytatja az olvasást. Valamennyien fennmaradnak a színpadon és csak a gyermekkar dalcsokra után vonulnak le. A határozatot külön lapon átadtuk, az átadás a lovagavatáshoz hasonló rendben történik.

12:15 A Kultúra Lovagja címek átadása
- Kultúra Lovagjainak avatása
- vers: Németh Nyiba Sándor mkl

Narrátor (6.)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!
A falvak és városok, valamint a társadalmi szervezetek egy része emléket állított a magyar államalapítás millenniumának. Így tette ezt a Falvak Kultúrájáért Alapítvány is. Millenniumi tevékenységüket az általuk 6 ország 112 településének adományozott millenniumi emlékoszlop, a „Hazádnak rendületlenül” című antológia, valamint a magyar államnak 1000. születésnapjára ajándékozott Kultúra Lovagja cím alapítása őrzi meg az utókornak. Felkérem a színpadra az Adományozó Testületet, és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány határozaténak felolvasására Polyákné Gulyás Erika római katolikus kántort. Az avatást Németh Nyiba Sándor a Magyar Kultúra Lovagja saját költeményének előadása zárja.


Megjegyzés: A színpad jobb és bal oldalán két rendező (Papp János mkl, és Pandák Pál mkl) láthatóság végett a fal mellett állva, „befutó fotósokat” megállítja. Az avató a színpad bal oldalán, álló mikrofonnál mutatja be az Adományozó Testület tagjait, ismerteti az avatás rendjét, majd felkéri Polyákné Gulyás Erikát az alapítvány határozatának ismertetésére. Az Adományozó Testület a vers végéig a színpadon marad.

12.50. Díszvendég programja(1)
- Kánya Réka ének
- Nt. Szatmári Elemér, Páskándi Géza: Színek után
- Farkas Annabella ének
- Nt. Ilonczai Zsombor, Ady Endre: Istenhez hanyatló
- Mészáros Amanda énekel


Narrátor (7)

Kedves Vendégeink!

A XXI. Magyar Kultúra Napja Gála díszvendége: a partiumi Szatmár-vidéke. A Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztor Kórusát 10 évvel ezelőtt hívta életre Higyed Gyöngyi zenetanár-kántor, a Magyar Kultúra Lovagja alapította meg 12 lelkipásztor közreműködésével a kórust. Lelkészfeleségek és tanárok, majd világiak, más felekezetűek is csatlakoztak a kórushoz. A kórus állandó tagsága 25-30 fő. Évente 15-20 fellépésük van. Alapvetően egyházi kórusműveket adnak elő, de repertoárjuk színes: folklór és klasszikus gyökerű művek is gazdagítják programjukat. Zenészekkel, filharmonikusokkal együttműködve a kórus meghatározó tényező Szatmárnémeti és a vidék zenei életében. Belföldön és külföldön is örömmel képviselik szűkebb és tágabb pátriájukat. A következő percekben a gyermekkórus és a lelkipásztor kórus együttműködésének tanúi lehetünk.

Kérem a színpadra Kánya Rékát, Farkas Annabellát és Mészáros Amanda „Arany páva-díjast” (….hol szerepel a programban Kiss Emese? ….) a Szatmári Református Gimnázium tanulóit a gyermekkórus tagjait, valamint nagytiszteletű Szamári Elemért Tamásváralja református lelkipásztorát, és nagytiszteletű Ilonczai Zsombort Szárazberek református lelkipásztorát, a Reformáció Emlékbizottság tagját.

13:05 Díszvendég programja(2)

- Szatmárvidéki táncok (szóló, majd együttes)

Kisbíró (1) „Közhírré tétetik! A díszvendég néptáncprogramja következik. A Szatmári Hagyományos Kultúrát Megőrző és Támogató Központ hívta létre a tánccsoportot, A lelkes fiatalok örömmel ápolják a magyar tánckultúrát. A szatmári táncok mellett szívesen merítenek a magyar néptáncművészet gazdag forrásából. A tánccsoport küldetése a magyar néptánckultúra hagyományainak megőrzése és továbbadása.
A néptáncegyüttes szatmári táncokkal színesíti ünnepi eseményünket. A tánccsoport szakmai vezetője Szarvas Károly.

Megjegyzés: Elsőként szólótánc, majd közös tánc lesz


13.20 Befejező rész
- Kórus: Hajnal akar lenni
- Kereskényi Gábor Szatmárnémeti Város polgármestere köszöntője.
- Szalagtűzés a Szatmár-vidéke nevében: Higyed Gyöngyi
- Köszönet a díszvendégeknek
- Köszönet a támogatónak: Magyar Művészeti Akadémia
- Meghívó átadása Szlovéniának
- Kórus: Zöld erdőben, kék mezőben...
- Nemzeti imádságok, Te benned bíztunk, az EU himnusza, majd a Szózat


Megjegyzés: A vegyeskar felmegy a színpadra, a Zrínyi Kadétok is felmennek a színpadra, a Lovagrend zászlaja középre megy és befordul keresztbe. A szalagkötés után a kadétok a színpad bal oldalán a függönyhöz állnak. A Zöld erdőben, kék mezőben.. dal éneklése után a Szent Korona, a Biblia. és a Lovagrend zászlaja (kézbe tartva) a színpad közepére vonul.

Narrátor (7.)

Tisztelt Vendégek!

A 21. Magyar Kultúra Napja Gála befejező részéhez érkeztünk. Kérem, hogy a színpadra a kórust, Kereskényi Gábort Szatmárnémeti Város polgármesterét, Marko Soŝak urat a szlovéniai Hoče Slivnica polgármesterét, Kékedi Lászlót, a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozat vezetőjét, valamint az alapító rendezők képviselőit, Szijj István Imrénét a Csurgóforrás Alapítvány elnökét és tagja, Pallér Attilát a Magyar Kultúra Lovagját, a Bodrogköz Kultúrájáért Polgári Társulás elnökét, végül de nem utolsósorban a születésnapjukat a Magyar Kultúra Napján, ünneplő Csendes Ferenc festőművészt, a Magyar Kultúra Lovagját és Hábencius Liza tanulót.

Megjegyzés: Mikrofonnál egy-két köszönő mondat után átadás majd átvétel.

13.15 Nemzeti imádságok
- Református himnusz (vegyeskar)
- az EU himnusza (Hábencius Liza éneke)
- Szózat (közös éneklés)

Narrátor (8.)
Tisztelt Vendégeink!
Rendezvényünk zárásaként elsőként a reformáció emlékéve tiszteletére felállva a vegyeskar előadásában hallgassuk meg a reformátusok, majd Hábencius Liza előadásában az Európai Unió himnuszát, végül közösen énekeljük el a Szózatot.


13.25 Zárszó

Narrátor (9.)

Tisztelt Ünneplő közönség!
XXI. jubileumi gála végére értünk. Az alapító rendezők nevében megköszönöm rendezőtársak – a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Hivatala, a Szatmári Református Egyházmegye, a szlovákiai - nagykövesdi Bodrog Kultúrájáért Polgári Társulás, a rahói Ukrán Magyar Társaság, a telekesi Csurgóforrás Alapítvány és az aranyosapáti Böszörményi László Alapítvány, valamint a Stefánia-Palota Honvéd Kulturális Központ munkatársai áldozatos munkáját.

Megköszönöm rendezvényünket támogató Béres Alapítvány, a Familia Pékség, a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Művészeti Akadémia, valamint a díszvendégséget támogató a Reformáció Emlékbizottság, Szatmár Megye Tanácsa, és Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal támogatását.

Megköszönöm a kiállítok, a díszőrség, valamint rendezvényünket megtisztelő a Szent Korona másolatát biztosító Koronaőr Egyesület, a Vizsolyi Bibliát bemutató Vizsolyi Biblianyomtató Műhely és Élménymúzeum szolgálatát.

Kérem a színpadon lévőket, hogy a Szent Korona és a Biblia után vonuljanak ki.

Vendégeinket a Felső-Tisza Völgye Információs Központ szervezésében, kötetlen beszélgetésre alkalmat adó szeretetvendégség várja. Felhívom a figyelmet, hogy mind a négy égtáj felöl finom ételek és italok érkeztek. Kérem Vendégeinket tekintsék meg és kóstolják meg honfoglaló őseink eledele mellett Szatmárnémetiből, Aranyosapátiból. Nagytarcsáról, Kovácsvágásról és Füzérradványból, Telekesről és Szabadbattyánból érkezett termékeket.

Fogyasztják őket egészséggel, és a hozzá kapcsolódó beszélgetésekben erősítsék a nemzet határokon átívelő összefogását. Találkozzunk erőben és egészségben a XXII. Magyar Kultúra Napja Gálán.

Még nincs szöveg...


Honlapkészítés