FALVAK KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Kultúra a béke követe
AZ ALAPÍTVÁNYRÓL
FKA HONLAPJAIRÓL
Kultúra Lovagja cím
MIT KELL TUDNI?
Az avatási ceremónia menete
Alapító lovagok
2024 év kitüntetettjei
2023 Magyar Kultúra Napja
2023 év kitüntetettjei
2022 év kitüntetettjei
2021. évi Kultúra Lovagjai
2020 évi Kultúra Lovagjai
2019. év Kultúra Lovagjai
2018. évi Kultúra Lovagjai
2022. évi támogatóink
2017 évi Kultúra Lovagjai
2016. év Kultúra Lovagjai
Elismertek 1999-2021.
TÁMOGATÓINK
Magyar Kultúra Napja Gála 2022
Magyar Kultúra Napja Gála
20 jubileumi gála
Kultúra Napja Gála 2022.
LÉLEKMADÁR
KISBÍRÓ
A Lovagrend emlékparkja
Honvédart Aranyossziget 2023
Örökség serleg 2022
Örökség serleg 2022
Örökség serleg 2021
Avatás fotói 2021.
Örökség serleg 2020
Örökség serleg 2019
Örökség serleg 2018
Örökség serleg 2017
Örökség-serleg 2016
Örökség-serleg elismerésről
XXIII. MKN fotói 2019.01.19.
XXII. MNKG fotói 2018
XXI. MKNG fotói 2017
Táncház program
Táncház program
ARANYOS MEGINT SZÉP LESZ
Örökségünkért érem
JÓKAI-DÍJASAINK
ÉVES PÁLYÁZATAINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
kapott és adott elismeréseink


Kultúra Lovagja cím

I. Kultúra Lovagja cím:
1. Kiíró: Falvak Kultúrájáért Alapítvány
2. Pályázat címe: Kultúra Lovagja cím adományozása
3. Beadási határidő: 2017. október 15.
4. Pályázhatnak: társadalmi szervezetek és önkormányzatok, akik – a jelölt tudta nélkül –
tagjuk, munkatársuk, vezetőjük huzamos időn át végzett, önzetlen, áldozatos munkáját az elismerés ezen formájával kívánják megköszönni. Egy szervezet egy jelöltet állíthat.
5. Pályázatról:
(a) A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a magyar államalapítás millenniuma alkalmából 1998-ban Kultúra Lovagja címet alapított a kulturális örökség megőrzése, felkutatása, ápolása, népszerűsítése, alkotó fejlesztése, az egyenrangú kultúrák nemzetközi együttműködésének elősegítése érdekében huzamos időn át kifejtett önzetlen tevékenység elismerésére.
(b) Javasolható címek: Magyar Kultúra Lovagja és a Magyar Kultúra Apródja, valamint két vagy több nemzet kultúrájának ápolásásért Egyetemes Kultúra Lovagja.
(c) Jelölt lehet az alapító gondolatot hitelesen megvalósító magyar vagy külföldi állampolgár. Az elismerés kiemelkedően példaértékű életmű esetén posztumusz is adományozható.
(d) A pályázat benyújtása kizárólag postai úton lehetséges. Formája és tartalma alapvetően kötetlen, de a pályázatnak kötelezően tartalmazni kell a jelölt foglalkozását, életkorát, valamint maximum 500 karakterben a lovagias tettek összefoglalását. A pályázathoz a pályázó által szükségesnek ítélt mellékletek (támogatói nyilatkozatok) csatolhatók.
6. A döntés és értesítés: Az alapítvány kuratóriuma a Tanácsadó Testület és a Kultúra Lovagrendje javaslatára 2017. december 1-ig hozza meg döntését, amelyről a jelölő szervezetet értesíti.
7. Az elismerés átadása a XXII. Magyar Kultúra Napja Gálán (2018. január 22-én) lesz.
Cím: Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1134 Budapest Gidófalvy út 29.
További információ: www.alkotohazak.shp.hu, e-mail: adrianus.alapitvany@gmail.com
JÓKAI DÍJ

II. Jókai-díj 2017, nemzetközi irodalmi pályázat
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány (Budapest), és a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület (Révkomárom) és pályázatot hirdet:
1. A pályázat címe: Jókai-díj 2018
2. A pályázat beérkezési határideje: 2017. október 31.
3. A pályázatról:
(a) Az irodalmi pályázat témája az Arany János-emlékévhez kapcsolódik, téma: Arany János időskori lírájának időszerűsége.
(b) Pályázni nyomtatásban meg nem jelent olyan szépirodalmi írással – prózával vagy tanulmánnyal – lehet, melynek terjedelme nem haladhatja meg a 25 db A4-es oldalt, de legalább 10 oldalasnak kell lennie, 12-es betűmérettel és másfeles sortávolság használatával, amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik. Kérjük a felhasznált források pontos jelölését.
(c) A pályázat jeligés. A pályamunkához külön, zárt borítékban csatolandó szerzőjének neve, lakcíme, e-mail címe, telefonelérhetősége, s nyilatkozata arról, hogy a pályamű nyomtatásban még nem jelent meg. Ezen a borítékon kérjük feltüntetni a pályázó jeligéjét. A borítékra kérjük ráírni: „Jókai-díj 2018, pályázat”.
(d) A pályázatokat egy nyomtatott példányban, minden oldalán jeligével ellátva és digitális formában (WORD) CD-n kell benyújtani az alábbiakban megadott címek valamelyikére.
(e) Egy szerző csak egy művel vehet részt a pályázaton. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatok nem kerülnek értékelésre.
4. A döntés és értékelés: a legmagasabb értékelést – Arany díszoklevél – kapott művek közül az alapítók által felkért nemzetközi bírálóbizottság 2018. január 22-én hozza meg döntését.
(a) A Jókai-díj tárgyiasult formája Jókai Mór kezének márványlapon elhelyezett festett gipszmásolata.
(b) Az elismerés 2018 februárjában, Jókai Mór születésnapja alkalmából, Révkomáromban kerül átadásra.
(c) A bírálóbizottság véleményét figyelembe véve a díjazott, legszínvonalasabbnak ítélt írásokból évkönyv kiadására is sor kerülhet. A díjnyertes és minősített oklevelet elért pályázók írásainak első felhasználási joga az alapítókat illeti, amely a „Jókai-díj 2018” antológiában való megjelentetést tartalmazza.
5. A nem díjazott szövegeket az alapítók nem őrzik meg, s nem küldik vissza. A Jókai-díjat elnyert pályázó három éven belül nem nyerheti el újból a díjat, de értékelésre kerül, és írása megjelenhet az évkönyvben.
Levélcímek:
1. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület Valchovnícka 2. (Csapó u. 2.) 945 01 Komárno, Szlovákia
2. Falvak Kultúrájáért Alapítvány Gidófalvy út 29. 1134 Budapest, MagyarországFKA 2017 PÁLYÁZATAI


III. Pályázat „Örökség serleg” elismerésre

1. Kiíró: Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Magyarország Felfedezői Szövetség
2. Pályázat címe: Örökség serleg
3. Beérkezési határidő: 2017. november 1.
4. Pályázhatnak: ifjúsággal foglalkozó társadalmi szervezetek, iskolák és önkormányzatok
5. Pályázatról:
(a) A Falvak Kultúrájáért Alapítvány együttműködve a Magyarország Felfedezői Szövetséggel 2005-ben Örökség serleg elismerést alapított, melynek célja a Kárpát-medence kulturális örökségének ápolása érdekében tevékenykedő, példamutató ifjúsági közösségek színvonalas elismerése.
(b) Az elismerést évente egy alkalommal, legfeljebb öt arra érdemes közösség veheti át.
(c) Pályázat formája kötetlen. Jelölt lehet az alapító gondolatot és a pályázat célját huzamosabb időn át hitelesen megvalósító állandó vagy ideiglenes ifjúsági közösség.
6. A döntés és értesítés: az alapítvány kuratóriuma december 3-ig hozza meg döntését, melyről a pályázókat értesíti.
7. Az elismerések átadása 2018. január 22-én a XXII. Magyar Kultúra Napja Gálán, Budapesten történik.
Cím: Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1134 Budapest Gidófalvy út 29.
További információ: www.alkotohazak.shp.hu, e-mail: adrianus.alapitvany@gmail.com

IV. Rainprecht Antal emlékérem

1. Kiíró: Falvak Kultúrájáért Alapítvány
2. Pályázat címe: Rainprecht Antal emlékérem
3. Beérkezési határidő: 2017. szeptember 1.
4. Pályázhatnak: társadalmi szervezetek és önkormányzatok
5. Pályázatról:
(a) A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a magyarországi páneurópa mozgalom zászlóbontásának 80. évfordulója alkalmából, dr. Rainprecht Antal emlékére alapított kitüntetés, melyet azon személyiségek számára adományoz, akik Európa békés újraegyesítéséért, a nemzetek és népek közötti kapcsolatok építéséért tevékenykedtek, illetve tevékenykednek.
(b) Az elismerést évente egy alkalommal, legfeljebb két arra érdemes személynek veheti át.
(c) Pályázat formája kötetlen. Jelölt lehet az alapító gondolatot és a pályázat célját huzamosabb időn át hitelesen megvalósító magyar vagy külföldi személy.
6. A döntés és értesítés: az alapítvány kuratóriuma a Rainprecht Emlékbizottsága javaslatára 2017. szeptember 10-ig hozza meg döntését, melyről a pályázó szervezetet értesíti.
7. Az elismerés az Európai Kultúra Napjához (szeptember 20.) kapcsolódó eseménysorozat keretében kerül átadásra.
Cím: Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1134 Budapest Gidófalvy út 29.
További információ: www.alkotohazak.shp.hu, e-mail: adrianus.alapitvany@gmail.com

V. „Együtt Európában“ érem elismerés

1. Kiíró: Falvak Kultúrájáért Alapítvány
2. Pályázat címe: Együtt Európáért érem és plakett elismerés
3. Beérkezési határidő: 2017. szeptember 1.
4. Pályázhatnak: társadalmi szervezetek
5. Pályázatról:
(a) A Falvak Kultúrájáért Civilhálózat az Európai Kultúra Napjához (szeptember 20.) kapcsolódó eseménysorot alkalmából a nemzetek, nemzetiségek és kisebbségek együttműködésének fokozása – ezen belül a Duna és a Roma stratégia sikere – érdekében a berlini fal építésének 50. évfordulóján, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kezdeményezésére 2011-ben „Együtt Európáért” elnevezéssel érem elismerést alapított.
(b) Az elismerést azon személyiségek számára adományozza, akik egyéni teljesítményükkel hozzájárultak a népek közötti közvetlen kapcsolatok gazdagításához.
(c) A kitüntetést az Európai Kultúra Napja keretében legfeljebb 6 arra érdemes személynek veheti át.
(d) Pályázat formája kötetlen. Jelölt lehet az alapító gondolatot és a pályázat célját huzamosabb időn át hitelesen megvalósító magyar vagy külföldi személy.
6. A döntés és értesítés: A Falvak Kultúrájáért Civilhálózat közös bizottsága 2017. szeptember 10-ig hozza meg döntését, melyről a pályázó szervezetet értesíti.
7. Az elismerések az Európai Kultúra Napjához kapcsolódó eseménysorozat keretében kerülnek átadásra.
Cím: Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1134 Budapest Gidófalvy út 29.
További információ: www.alkotohazak.shp.hu, e-mail: adrianus.alapitvany@gmail.com

VI. Örökségünkért érem

1. Kiíró: Falvak Kultúrájáért Alapítvány
2. Pályázat címe: Örökségünkért érem
3. Beérkezési határidő: 2017. szeptember 15.
4. Pályázhatnak: társadalmi szervezetek és önkormányzatok
5. Pályázatról:
(a) A Falvak Kultúrájáért Alapítvány az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából Örökségünkért érem elismerést alapított azon személyiségek számára, akik a magyar kulturális örökség megőrzése érdekében – kiemelten falvakban és kulturálisan hátrányos helyzetű térségekben – példamutatóan tevékenykednek.
(b) Az elismerést évente legfeljebb öt arra érdemes személynek veheti át.
(c) Pályázat formája kötetlen. Jelölt lehet az alapító gondolatot és a pályázat célját huzamosabb időn át hitelesen megvalósító személy.
6. A döntés és értesítés: az alapítvány 2017. október 1-ig hozza meg döntését, melyről a pályázókat értesíti.
7. Az elismerés átadására – lehetőleg az érintett önkormányzattal vagy társadalmi szervezettel, mint társadományozóval együttműködve – a települések október 23-ához kapcsolódó rendezvényén történik.
Cím: Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1134 Budapest Gidófalvy út 29.
További információ: www.alkotohazak.shp.hu, e-mail: adrianus.alapitvany@gmail.comVI. Pályázat a Felső - Tisza Völgye Minőségi Védjegy elnyerésére

1. Kiíró: Falvak Kultúrájáért Alapítvány (Budapest) és a Felső - Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület (Vásárosnamény)
2. Pályázat címe: Felső - Tisza Völgye Minőségi Védjegy
3. Pályázhatnak: önkormányzatok, civilszervezetek, vállalkozók és magánszemélyek
4. Pályázatról:
(a) Alapítók céljai: A helyi termékek és szolgáltatások elismerésével, országos és nemzetközi népszerűsítésével a hátrányos helyzetű térség életminősége fejlődésének, valamint az integrált négyeshatár-menti együttműködés elősegítése.
(b) A védjegy célja: A helyi termékek és szolgáltatások eladhatósági szintjének fokozása, a vállalkozások versenyképessége megőrzése, és innovatív megoldások elismerése. Ezen belül: a megfelelő szakmai alapon, és korlátozott számban adományozott elismeréssel fokozni a minőségi termék és szolgáltatás iránti keresletet; az elismert termékek és szolgáltatások hazai és külföldi bemutatón és vásáron, országos minősítéseken való részvételének elősegítése; a termékek határon túli elhelyezése lehetőségeinek szélesítése, valamint a szolgáltatások iránt érdeklődő beutazó forgalom emelkedése; a vásárlói bizalom, a tudatos fogyasztói magatartás kialakításának elősegítése.
(c) 2017. évben maximum 3 - 3 elismerés kerül átadásra termék és szolgáltatás kategóriában.
(d) A pályázat formája kötetlen, azonban abból a pályázó szervezet (személy) és az elismerésre javasolt termék vagy szolgáltatás leírását úgy kell csatolni vagy a maga valójában bemutatni, hogy az a bíráló bizottság által egyértelműen értékelhető legyen.
(e) A pályázaton részt vehet minden, a pályázati csoportok szerinti, a pályázat céljainak megfelelő Felső - Tisza Völgye vidékfejlesztési térség – beleértve a határon túli területeket (Partium, Kárpátalja, Felvidék) – településein gyártott, forgalmazott, sorozatgyártásra alkalmas áru és önálló szolgáltatás.
5. A pályázat benyújtásának határideje 2017. április 30.
6. A döntést a meghírdető szervezetek által különböző szakterületekről felkért zsűri végzi. Az országos, valamint a térségi és a helyi fejlesztési stratégiák figyelembevételével meghirdetett elismerésre vonatkozó döntésnél kiemelt hangsúlyt kap munkahelyteremtő és életminőség-fejlesztő képesség.
7. Az elismerések adományozása 2017. május 15. (hétfő) VII. Magyar Világtalálkozóval „Négyeshatármenti kulturális találkozón” történik.
8. A pályázat szervezését a Falvak Kultúrájáért Alapítvány által működtetett Felső - Tisza Völgye Információs Központ végzi. Cím: 4634 Aranyosapáti Kossuth Lajos út 26.
További információ: www.ftvik.shp.hu, e-mail: adrianus.alapitvany@gmail.comHonlapkészítés