FALVAK KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Kultúra a béke követe
AZ ALAPÍTVÁNYRÓL
FKA HONLAPJAIRÓL
Kultúra Lovagja cím
MIT KELL TUDNI?
Az avatási ceremónia menete
Alapító lovagok
2024 év kitüntetettjei
2023 Magyar Kultúra Napja
2023 év kitüntetettjei
2022 év kitüntetettjei
2021. évi Kultúra Lovagjai
2020 évi Kultúra Lovagjai
2019. év Kultúra Lovagjai
2018. évi Kultúra Lovagjai
2022. évi támogatóink
2017 évi Kultúra Lovagjai
2016. év Kultúra Lovagjai
Elismertek 1999-2021.
TÁMOGATÓINK
Magyar Kultúra Napja Gála 2022
Magyar Kultúra Napja Gála
20 jubileumi gála
Kultúra Napja Gála 2022.
LÉLEKMADÁR
KISBÍRÓ
A Lovagrend emlékparkja
Honvédart Aranyossziget 2023
Örökség serleg 2022
Örökség serleg 2022
Örökség serleg 2021
Avatás fotói 2021.
Örökség serleg 2020
Örökség serleg 2019
Örökség serleg 2018
Örökség serleg 2017
Örökség-serleg 2016
Örökség-serleg elismerésről
XXIII. MKN fotói 2019.01.19.
XXII. MNKG fotói 2018
XXI. MKNG fotói 2017
Táncház program
Táncház program
ARANYOS MEGINT SZÉP LESZ
Örökségünkért érem
JÓKAI-DÍJASAINK
ÉVES PÁLYÁZATAINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
kapott és adott elismeréseink


Beregi nyitott műhely
0109-MMA-23-P


A Magyar Művészeti Akadémia 2024-ben 300 000.-Ft-tal támogatta az alapítvány Beregi nyitott műhely alkotótábor megvalósulását. Az alapítvány a támogatást faanyagra valamint a oszlopok felállításához szükséges anyagokra fordította. A támogatásnak köszönhetően elkészült 11 emlékoszlop, amelyek a Aranyosapátiban a Kultúra Lovagrendje emlékparkjában kerültek felállításra.NEAO-KP-1-2021/6-000593

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1 630 000.-Ft támogatásban részesült a Nemzeti Együttműködési Alapból. A támogatás célja az alapítvány magas színvonalú működésének fenntartása és 25 éves jubileumának méltó megünneplése. Az alapítvány a támogatást működési költségeire, 25 éves jubileumi fafaragó táborára és a Magyar Kultúra Napja Gála megszervezésére fordította.
Az alapítvány határon túli együttműködő partnere a Rahói Ukrán Magyar Társaság volt.
NEAO-KP-1-2022/6-000135

15 éves a Falvak Kultúrájáért Civil Hálózat és az Európai Kultúra Napja kezdeményezés

Az alapítvány 1,3 millió Ft támogatásban részesült a Nemzeti Együttműködési Alapból a 2022. április 1-2023. március 31.közötti időszak működési költségeinek és programjainak finanszírozásához. Az alapítvány a támogatást az Aranyosapátiban levő telephelyeinek (alkotóház, faluház, gyermek és ifjúsági tábor) működtetéséhez, az adminisztrációs feladatok (bankköltség, könyvelés, tűzvédelem, NTAK jelentések) finanszírozásához és programjainak megvalósításához használta fel.

A „Beregi hagyományőrző nyitott műhely és nemzeti olvasótábor” programot 2022. július 12-17. között valósítottuk meg az Aranyossziget Gyermek és Ifjúsági Táborban, valamint a közvetlen szomszédságában levő Négyeshatármenti Művelődési Központ/Alkotóházban. A táborozók Magyarországról, Felvidékről, Kárpátaljáról és Partiumból érkező hagyománytisztelő, hagyományőrző felnőttek és fiatalok voltak. A „nyitott kapunak” köszönhetően számos helyi érdeklődő is megfordult a táborban.

2022. szeptember 24-én Aranyosapátiban, az Európa Kultúra Napja keretében közel száz fő vett részt a Falvak Kultúrájáért Civil Hálózat „Kulturális egyenrangúság, egymás kultúrájának kölcsönös tiszteletben tartására” témakörben szervezett tanácskozásán. Az esemény során 8 emlékoszlop került felállításra a Kultúra Lovagrendje Emlékparkjában. Az újonnan felavatottakkal együtt ma már 170 oszlop őrzi az elismertek emlékét. A résztvevők kinyilvánították a közös értékek mentén való további együttműködési szándékukat.

2022-ben ismét meghirdettük a Kultúra Lovagja elismerést Az elismerések átadására 2023. 01.21-én a Magyar Kultúra Napja Gálán, Budapesten, a Stefánia Palotában került sor. Az eseményen civil szervezetek javaslata alapján 36 példamutató személyiség vette át a Kultúra Lovagja elismerést. A díszvendégként a Bereg mutatta be kultúráját. Az eseményt a hagyományos Vidék Napja kiállítás és civil találkozó követte, ahol alkalom nyílt a kötetlen beszélgetésre. A 15 éve megalapított Civil Háló kapcsolatrendszere tovább bővült. Ezen a napon adtuk ki 2023-as évkönyvünket. Társrendezőként öt civil szervezet vett részt a szervezésben, köztük a NEA pályázathoz felkért együttműködő partnerünk, Rahói Ukrán Magyar Társaság.

Révkomáromban, Jókai Mór születésnapján 2023.02.18-án, a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesülettel közösen átadtuk a Jókai-díjat.

Az ukrajnai háború kitörését követően kárpátaljai együttműködő partnerünk számára három alkalommal adományt szállítottunk.
Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan”
Rekreációs célú eszközök vásárlása


Pályázati felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-35-3-17 f
Iratazonosító: 1924441926
Projekt címe: „Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan”
Kedvezményezett neve: Adrianus Alapítvány a Falvak Kultúrájáért
A támogatás összege: 6 826 081 Ft
A támogatás mértéke: 95%
Befejezés tervezett időpontja: 2022.01.05.

A támogatás célja rekreációs célú eszközök vásárlása a „Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület - Szabadtéri szabadidős és rekreációs tevékenységek fejlesztése - című felhívás alapján elnyert „Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan” című projekt megvalósításához.
Beszerzésre kerül 1 db fürdődézsa, 6 db kenu felszereléssel, kenu trailer, 3 db mobil kemence , 15 db sörpad garnitúra, 110 m2 táncszőnyeg, 110 m2 birkózószőnyeg és 1 db kézimalom.

A választott eszközökkel végrehajtásra kerülő programok hozzájárulnak az életminőség javulásához, a fiatalok helyben marasztalásához, a faluközösség fejlődéséhez. Bővül az ifjúsági tábor szolgáltatásainak köre.
A járványügyi helyzet miatt a programok beindítása későbbre tolódik.
egyedi támogatás 2021

VI / 2708/2021

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Dr. Fülöp Péter kultúráért felelős államtitkár egyedi döntése alapján 1,5 millió forinttal támogatta a Falvak Kultúrájáért Alapítvány 2021. évi működését

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a kapott másfél millió Ft egyedi támogatást a tervnek megfelelően működési és beruházási kiadásokra használta fel.

A költségek jelentős részét, 1.197 ezer Ft-ot a működési kiadásokra fordítottuk. Ezen belül az alapítvány ingatlanainak és eszközeinek működtetéséhez, karban tartásához vásároltunk anyagot és kifizettük a rezsi költségek egy részét. A támogatásból finanszíroztunk szállítási, és kiküldetési költségeket. Egyéb szolgáltatás és dologi költségek keretében könyvelési díjat, bankköltséget, tűzvédelmi és kéményseprő költségeket, postaköltséget, irodaszert, tisztítószert, konyhai eszközöket vásároltunk. Az ifjúsági tábor működését segítő eszközök beszerzésére 303 ezer forintot költöttünk.

A támogatás nagy segítséget nyújtott az alapítvány tevékenységének színvonalas fenntartásához és a telephelyeinek működtetéséhez. ..
Magyar Művészeti Akadémia

2021. évi támogatás

Értékteremtések az MMA támogatásával
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány 2021. évi alkotóművészeti programja a korlátozott körülmények ellenére alapvetően megvalósult. A nemzetközi közösség fejlődését nyitott műhelyek és alkotótáborok erősítették. Az aranyosszigeti alkotótáborral és kiállításokkal minőségileg fejlődött a Dunai Nemzetközi Alkotókör kapcsolata a Szatmár Beregi Fafaragók és Népművészek Egyesületével. Az alapítvány működésének 25. évében, 2021-ben meghirdetett Búza Barna Emlékév eseményeként felavatta az „Artúr király pihenő helyet” Aranyosszigeten. A beregi népművészeti alkotótábor és nyitott műhely szakmai programjának megvalósítását 2021. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta. KÖSZÖNET ÉRTE.
Széchenyi 2020 támogatás

Projektazonosító: EFOP-4.1.7-16-2017-00324

Projekt címe: Bölcsek köre

Kedvezményezett neve:
Adrianus Alapítvány a Falvak Kultúrájáért

A támogatás összege: 19.996.683.-Ft
A támogatás mértéke: 100%
Befejezés tervezett időpontja: 2019.04.30.

A támogatás tatalma a szövegre kattintva érhető el.
Aranyos megint szép lesz

Hosszú távú program

Projektazonosító: EFOP-1.3.7-17-2017-00349

A projekt címe: Aranyos megint szép lesz

Kedvezményezett Konzorciumi vezető: Aranyosapáti Görögkatolikus Egyház
Konzorciumi tag: Falvak Kultúrájáért Alapítvány
A szerződött támogatás összege: 49 989 720 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.03.31.

Az „Aranyos megint szép lesz” című projekt megvalósítását az Aranyosapáti Görögkatolikus Egyházközség és konzorciumi tagként a Falvak Kultúrájáért Alapítvány vállalja.
Az Egyházközség működése során célul tűzte ki olyan közösségteremtő, közösségépítő kezdeményezések, intézkedések megvalósítását, melyek hozzájárulnak a sikeres, egymás segítésére, támogatására irányuló társadalmi együttélés megvalósításához. Ennek érdekében az Egyházközség rendszeresen szervez kulturális, művészeti, ismeretterjesztő és egyéb közösségi eseményeket. Az Egyházközség kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű személyek társadalmi integrációját elősegítő intézkedések megvalósítására, ezzel egyidőben a befogadó társadalom szemléletének terjesztésére. A projekt keretében megvalósuló programok is e kitűzött célok megvalósulásához járulnak hozzá.
A megvalósuló programok - a felhívás célkitűzéseivel összhangban - hozzájárulnak a hátrányos megkülönböztetés és a szegénység csökkentéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához és a társadalmi együttélés javításához, a társadalmi szolidaritás céljának eléréséhez. A megvalósított programok eredményeként létrejövő gyakorlati tapasztalatok a későbbiekben is jól alkalmazhatók és egy pozitív értéktartalom nyilvánul meg. A konzorcium tagjai megfelelő tapasztalatokkal rendelkeznek a problémák kezelésében és a programok szervezésében, lebonyolításában, hiszen mindennapjaik során is közösségépítő tevékenységet végeznek.
Bölcsek köre

A projekt tartalma

A támogatás tartalma:
A támogatási forrásból az Aranyosapáti, Petőfi Sándor utca 60. szám alatti közösségi épületet felújítjuk, 1 db tanulásra, képzésre, szakköri-, csoport- és klubfoglalkozásra alkalmas, akár 50 fő fogadását is lehetővé tevő 108 négyzetméteres teret alakítunk ki 3 helyiség összenyitásával. Az épület épület alkalmas lesz művészeti csoportok (tánc, színjátszókör stb.) próbáinak lebonyolítására és kézműves foglalkozások, oktatások megtartására egyaránt. A foglalkoztató melletti folyosóból egy férfi és egy női öltözőt alakítunk ki zuhanyzóval és mosdóval. A megrepedt falú vizesblokkot helyreállítjuk és benne egy fiú WC-t, egy lány WC-t alakítunk ki. A lány WC lesz egyben a mozgáskorlátozott WC is. Az épületet akadálymentesítjük. A fűtést korszerűsítjük. A jelenlegi cserépkályha fűtés helyett központi fűtést vezetünk be. Az elöregedett elektromos hálózatot felújítjuk. A belső vakolatot megújítjuk, a foglalkoztatót laminált padlóval, a vizesblokkokat és az öltözőket járólapokkal burkoljuk. Az ajtókat és ablakokat új, energia megtakarítást eredményező nyílászárókra cseréljük. Megszüntetjük a beázást.
A beruházás megvalósulását követően évente 4 nem formális tanulási programot valósítunk meg. A pedagógusok számára évente egy műhelytalálkozót szervezünk, az óvodások és kisiskolások a Cifra palota kreatív, fejlesztő programjain vehetnek részt évente 5 alkalommal. Az iskolás korosztályt 5 napos zenei, képzőművészeti és egyéb ismeretterjesztő foglalkozásokba vonjuk be.
Négyeshatárment Művelődési Központ
avatás


A Négyeshatármenti Művelődési Központ avatási ünnepsége 2019. május 12-én„Vándormesék Táncház” című program megvalósítására

CSSP-TANCHAZ-2020-0376Honlapkészítés